Rehydration of dried roots of parsley and parsnip
 
More details
Hide details
1
Department of Food Engineering and Process Management, Faculty of Food Science, SGGW – Warsaw University of Life Sciences ul. Nowoursynowska 159C, 02-776 Warszawa
 
 
Publication date: 2017-06-29
 
 
Acta Agroph. 2017, 24(2), 319-328
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the study was to compare the process of rehydration of convection dried roots of parsley and parsnip. Dried samples were rehydrated in water at room temperature over a period of 15 minutes to 5 hours, determining the relative increase in weight and volume and in the colour of the dried materials before and during the rehydration. The experimental data were approximated using the kinetic equation. The relative rates of increase of the weight and volume of the samples were calculated. The analysis of the rehydration process showed that higher relative rates of increase of weight and volume occurred during the rehydration of the dried parsley roots. Both materials tested during the 5-hour rehydration reached approximately 96.5% of equilibrium water content. It was also found out that the rate of relative volume increase was higher than the rate of relative increase in weight for both vegetables. Comparing the colour of the tested material, there was a negligible colour difference between them.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Rehydracja suszy z korzeni pietruszki i pasternaku
rehydracja, korzenie pietruszki i pasternaku, przyrost masy, przyrost objętości, zmiany barwy
W pracy porównano przebieg procesu rehydracji suszy konwekcyjnych z korzeni pietruszki i pasternaku. Rehydrację badanych suszy prowadzono w wodzie o temperaturze pokojowej w czasie od 15 minut do 5 godzin, wyznaczając względny przyrost masy, względny przyrost objętości oraz barwę badanych suszy przed rehydracją oraz materiału po każdym etapie rehydracji. Dane doświadczalne aproksymowano za pomocą równania kinetycznego. Obliczono szybkość względnego przyrostu masy oraz szybkość względnego przyrostu objętości badanych suszy podczas rehydracji. Analiza przebiegu procesu rehydracji wykazała, że większe względne przyrosty masy i objętości występują podczas rehydracji suszu z korzeni pietruszki. Obydwa badane susze podczas pięciogodzinnej rehydracji osiągnęły około 96,5% równowagowej zawartości wody. Dla obydwu badanych suszy stwierdzono, że szybkość względnego przyrostu objętości była wyższa od szybkości względnego przyrostu masy. Porównując barwę badanych suszy będących materiałem do rehydracji, stwierdzono nieznaczne różnice barwy pomiędzy nimi.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top