Investigation of the course of rehydration of dried parsley root slices
 
More details
Hide details
1
Faculty of Production Engineering, Warsaw University of Life Sciences, ul. Nowoursynowska 164, 02-787 Warszawa
 
 
Acta Agroph. 2008, 12(3), 689-698
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Rehydration course of dried parsley root slices was investigated. Samples were cut into 3, 6, and 9 mm slices. Temperature of drying air equalled 50, 60, and 70C. The course of the process was tested within the range of 0-6 hours in water at 20C. Relative increase in mass of dried parsley root slices (ratio of mass of rehydrated dried product to mass of the product before drying) and relative increase in moisture content of dried parsley root slices (ratio of moisture content in rehydrated dried product to moisture content in the product before drying) were determined. The approximation of experimental data with assumed equation gave good results. The investigations showed that slices thickness influence the rehydration course of dried parsley root slices. The influence of drying temperature on the rehydration course of dried parsley root slices was non-univocal and slight. None of the investigated samples reached the state of the product before drying.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Badanie przebiegu procesu rehydratacji suszonych plasterków korzenia pietruszki
grubość plasterków, temperatura, suszenie, rehydratacja, pietruszka
Badano przebieg procesu rehydratacji suszonych plasterków korzenia pietruszki. Grubość plasterków wynosiła 3, 6 i 9 mm, temperatura suszenia zaś 50, 60 i 70C. Przebieg procesu badano w wodzie o temperaturze 20C w czasie 0-6 godzin, wyznaczając względny przyrost masy rehydratowanego suszu (stosunek masy rehydratowanego suszu do masy początkowej surowca wziętego do suszenia) i względny przyrost zawartości wody w rehydratowanym suszu (stosunek zawartości wody w rehydratowanym suszu do początkowej zawartości wody w surowcu przed suszeniem). Aproksymacja danych doświadczalnych zaproponowanym równaniem dała dobre wyniki. Badania wykazały wpływ grubości plasterków na przebieg procesu rehydratacji, nie wykazały natomiast znaczącego wpływu temperatury suszenia na przebieg rehydratacji. Żadna z przeba-danych próbek nie osiągnęła stanu surowca przed suszeniem.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top