RESEARCH PAPER
Water potential of plant tissue during storage of crops
 
More details
Hide details
1
Zakład Teorii Maszyn i Automatyki AR, ul. Doświadczalna 50 A, 20-280 Lublin, Poland
 
2
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2001, (45), 69-78
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Gloster, Jonagold, Idared apples and carrot of Perfekcja cultivar were used in this study. The relationship of water potential and mechanical parameters of tissue were tested every month during storage. The stress and strain relationship were determined at the rate of crosshead move from 1 to 200 mm/min. The mechanical strength of vegetable and fruit tissue related to water potential is a proper indicator of crop firmness during storage and shelf life.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Potencjał wody w tkankach roślinnych w okresie przechowywania
owoce, warzywa, tkanka, przechowywanie, potencjał wody
Badania prowadzono na jabłkach odmian: Gloster, Jonagold, Idared oraz korzeniach marchwi odmiany Perfekcja, wyznaczając właściwości mechaniczne oraz potencjał wody po kolejnych miesiącach przechowywania. Zależności naprężenia i odkształcenia wyznaczono w zakresie prędkości deformacji: 1-200 mm/min. Wytrzymałość mechaniczna jabłek i korzeni marchwi zależna od potencjału wody ich tkanki jest poprawnym wskaźnikiem jędrności płodów w okresie przechowywania oraz obrotu handlowego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top