RESEARCH PAPER
The method for determining viscoelastic Poisson's ratio of the plant materials under impact loading
 
More details
Hide details
1
Zakład Teorii Maszyn i Automatyki AR, ul. Doświadczalna 50 A, 20-280 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2001, (45), 79-83
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the method to determine the viscoelastic Poisson's ratio for fruit and vegetables. The method is modified Hughes and Segerlind method and based on result of impact tests. Viscoelastic Poisson's ratio can be used to calculation of viscoelastic bulk modulus K and viscoelastic shear modulus G.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Metoda wyznaczania lepkosprężystego współczynnika Poissona materiałów roślinnych w warunkach obciążeń udarowych
współczynnik Poissona, lepkosprężystość
W pracy przedstawiono sposób wyznaczenia czasowego przebiegu wartości współczynnika Poissona w teście relaksacji naprężeń w oparciu o zmodyfikowaną metodę Hughesa i Segerlinda służącą do obliczenia sprężystego współczynnika Poissona. Wyznaczenie lepkosprężystego współczynnika Poissona umożliwia wyznaczenie lepkosprężystego modułu ściśliwości K oraz zmiennego w czasie modułu odkształcenia postaciowego G.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top