Optical properties of whey protein isolate films with the addition of selected plant oils
 
More details
Hide details
1
Department of Food Engineering and Process Management, Faculty of Food Science, SGGW – Warsaw University of Life Sciences ul. Nowoursynowska 159C, 02-776 Warszawa
 
 
Acta Agroph. 2014, 21(2), 131-141
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this study was to investigate the effect of the addition and the content of rapeseed oil, pumpkin seed oil, and hazelnut oil on the optical properties of whey protein films. The films were prepared from 10% aqueous film-forming solutions of whey protein isolate and 50% (w/w of protein) addition of glycerol as the plasticiser. Plant oils at 0, 1, 2, and 3% were added to the mixture and homogenised until homogenous emulsion was obtained. Film-forming solutions at constant amount of volume were poured out on Petri dishes and dried at 25ºC and 50% relative humidity during 24h. Colour was analysed in the CIE L*a*b* system with parameter of total colour difference. Opacity was analysed at a wavelength of 600 nm. The addition of plant oils to film forming solutions caused that all films obtained were matt and opaque. There was observed a decrease in lightness of films with an addition of pumpkin seed oil and an increase of this parameter for films with an addition of hazelnut oil. There were obtained lower values of parameter a* and higher of parameter b* with increase in the concentration of pumpkin seed oil and hazelnut oil. The increasing concentration of plant oils caused an increase of the values of total colour difference and opacity at wavelength of 600 nm for all investigated whey films.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Właściwości optyczne filmów z izolatu białek serwatkowych z dodatkiem wybranych olejów roślinnych
filmy jadalne, białko serwatkowe, olej roślinny, barwa, nieprzezroczystość
Celem pracy była analiza wpływu dodatku i ilości oleju: rzepakowego, z pestek dyni i orzechów laskowych na właściwości optyczne filmów serwatkowych. Filmy otrzymano z wodnych 10% roztworów izolatu białek serwatkowych i 50% dodatku glicerolu jako plastyfikatora względem masy białka. Do mieszaniny dodawano oleje w ilościach 0, 1, 2, 3% i homogenizowano do momentu uzyskania jednolitej emulsji. Roztwory powłokotwórcze rozlewano w stałej ilości na szalki Petriego i suszono w temperaturze 25ºC i wilgotności względnej środowiska 50% przez 24h. Zmierzono barwę filmów w systemie CIEL*a*b* i obliczono bezwzględną różnicę barwy. Na podstawie wartości absorbancji przy długości fali 600 nm obliczono nieprzezroczystość filmów. Dodatek olejów roślinnych do roztworów powłokotwórczych spowodował matowość filmów i brak transparentności. Zaobserwowano obniżenie jasności filmów z dodatkiem oleju z pestek dyni oraz wzrost tego parametru w przypadku filmów z dodatkiem oleju z orzechów laskowych. Uzyskano niższe wartości parametru a* i wyższe parametru b* wraz z rosnącym stężeniem olejów z pestek dyni i orzechów laskowych. Wzrost stężenia olejów roślinnych wpłynął na wzrost wartości bezwzględnej różnicy barwy oraz nieprzezroczystości przy długości fali 600 nm dla wszystkich badanych filmów serwatkowych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top