Micro-structure and quality of raw materials and food products
 
More details
Hide details
1
Institute of Animal Reproduction and Food Research, Polish Academy of Sciences, ul. Tuwima 10, 10-747 Olsztyn
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(95 - 1), 39-50
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Nowadays, the quality and safety of food are of crucial importance. Not only are the technological parameters of production decisive for the highest quality of food but the quality of the raw material being processed is of the utmost importance. On the one hand, the good quality of raw materials can easily be reduced, but to obtain top quality products from such material is hardly possible. Plant materials which are the subject of the paper have to pass a long way "from the field to the fork", before to be a ready to eat. They are very sensitive to some environmental and technological factors. Using the microscope methods LM, SEM & TEM, the structure of plant materials, the relation to physical properties as well as the changes taking place in processing which cause undesired changes in their quality, are shown and discussed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Mikrostruktura a jakość surowców i produktów roślinnych
surowce roślinne, mikrostruktura, jakość, przetwarzanie, przechowywanie, porażenie
W dzisiejszych czasach jakość i bezpieczeństwo żywności wydaje się być szczególnie istotne. O wysokiej jakości żywności decydują nie tylko parametry technologiczne produkcji, ale przede wszystkim jakość przetwarzanego surowca. Dobrą jakość surowca można łatwo pogorszyć w procesie technologicznym, a otrzymanie z gorszego surowca produktu o wysokiej jakości jest mało prawdopodobne. Surowce roślinne, które stanowią temat niniejszej pracy, muszą przejść długą drogę "od pola do stołu", aby stać się produktem gotowym. Są one, zatem narażone na działanie wielu czynników środowiskowych i technologicznych. W pracy pokazano przy pomocy metod mikroskopowych (mikroskopia optyczna, skaningowa i transmisyjna mikro-skopia elektronowa) i omówiono strukturę surowców, jej wpływ na fizyczne właściwości a także zmiany w procesie przetwórstwa, co może być niekiedy bezpośrednią przyczyną znacznego pogorszenia jakości produktu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top