Rentgenography in the identification of internal cracks of french bean
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
2
brak
 
3
School of Engineering and Economics, ul. A. Mickiewicza 10, 39-100 Ropczyce, Poland
 
4
Czech University of Agriculture, ul. Kamýcká 129, 165 21 Prague-Suchdol, Czech Republic
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(95 - 1), 31-38
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The objective of this study was to determine the resistance of French bean to compression at different rates of loading and low moisture content. To verify a model describing cotyledon cracking mechanism and to determine the effect of load rate on the strain and stress development each single cotyledon was compressed and force-deformation curve was collected. The force obtained at cotyledon crack at the rate of 10 mm s-1 indicates differentiation in varieties, however, no significant difference of the modulus of elasticity for most varieties was observed. Seeds after drying, becomes more fragile and therefore slightly deformation caused damage in the form of crispy crack. For large displacement of longitudinal shape of bean, a spherical cup of cotyledon was deformed to the elliptic contact area and regular cracks around core were observed. However, for low rate of axial deformation of whole bean, the compression caused one crack, that after unloading is frequently invisible. Using X-ray laboratory set Elektronika 25, some cracks were idicated as dark split on the bean rentgenographs.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Metoda rentgenograficzna w identyfikacji uszkodzeń wewnętrznych nasion fasoli szparagowej
fasola szparagowa, nasiona, ściskanie, deformacja, uszkodzenia wewnętrzne, rentgenografia
Celem badań było wyznaczenie wytrzymałości mechanicznej nasion fasoli szparagowej. Weryfikowano model opisujący powstawanie uszkodzeń liścieni nasion o niskiej zawartości wody oraz sprawdzono wpływ wartości deformacji na powstawanie naprężeń i odkształceń w pojedynczym liścieniu podczas ściskania, rejestrując krzywe siła-przemieszczenie. Wartości siły rejestrowane przy prędkości przesuwu głowicy równej 10 mm*s-1, podczas pęknięcia liścienia wskazują na pewne zróżnicowanie odmian, jednak dla wartości modułu sprężystości nie zaobserwowano istotnych statystycznie różnic. Nasiona suszone stają się bardziej podatne na uszkodzenie, co powoduje, że uszkodzenie szczelinowe powstaje przy małym odkształceniu, w efekcie kruchego pękania liścieni. W przypadku nasion podłużnych, takich jak nasiona fasoli zagęszczenie występuje pod powierzchnią kontaktu, tworząc elipsoidalny kształt, a uszkodzenia występują promieniście w kilku miejscach. Odkształcenia ściskanych całych nasion powodują powstawanie pojedynczego pęknięcia szczelinowego liścienia - często niewidocznego. Do identyfikacji uszkodzeń wewnętrznych wykorzystano aparat rentgenowski Elektronika 25, a prowadzona dokumentacja fotograficzna deformacji oraz rentgenograficzna szczelinowych uszkodzeń liścieni pozwoliła zaobserwować pewne prawidłowości oraz przyczyny ich powstawania.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top