Mechanical damage of wheat grain in pre-harvest period as a reason of yield losses
 
More details
Hide details
1
Institute of Agropfysics Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27
 
2
School of Engeneering and Ekonomics, ul. Mickiewicza 10, 39-100 Ropczyce
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(95 - 1), 51-60
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the paper reasons and effects of inner damage emerging of the wheat grain in pre-harvest period were introduced. Some cultivars of winter and spring wheat were the object of investigations. Inner damage of single kernels were detected by X-ray method, while their technological effects were estimated by SKCS. The main reason of inner cracks appearance in grain endosperm during pre-harvest period was discused. The influence of mineral nitrogen fertilization on increase of susceptibility of the grain to this type of damage was also determined. It was showed the kernels with inner cracks are particularly subjected to fracture during combine harvest.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Uszkodzenia mechaniczne ziarna pszenicy w okresie przedżniwnym jako przyczyna strat plonu
pszenica, uszkodzenia wewnętrzne ziarna, SKCS, rentgenografia
W pracy przedstawiono przyczyny i skutki powstawania uszkodzeń wewnętrznych ziarna pszenicy w okresie przedżniwnym. Obiektem badań były odmiany pszenicy ozimej i jarej. Do wykrywania uszkodzeń wewnętrznych zastosowano metodę rentgenowską, natomiast skutki technologiczne oceniano przy pomocy aparatury SKCS. Omówiono główną przyczynę powstawania pęknięć poprzecznych bielma w warunkach polowych. Omówiono również wpływ poziomu nawożenia azotowego na wzrost podatności ziarna na tego typu uszkodzenia. Wskazano na potencjalne straty plonu wynikające z faktu, iż ziarniaki z wewnętrznymi pęknięciami wykazują zwiększoną podatność na tak zwane "połówkowanie" w trakcie zbioru kombajnowego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top