Mechanical properties of an apple in relation to tissue structure
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Department of Food Engineering and Process Management, Warsaw Agricultural University (SGGW), ul. Nowoursynowska 159C, 02-787 Warszawa
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(97 - 3), 549-557
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Mechanical properties of an apple tissue were examined and stress relaxation model was proposed. Rheological model of an apple tissue consists of 5 elements. This model described relaxation of the compressed material well taking into account tissue structure and its alteration by the force. A proposal to treat plant tissue as an aggregate of cells dependent on one another in which single cells are surrounded by a visco-elastic cell wall was put forward.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Właściwości mechaniczne tkanki jabłka w odniesieniu do jej struktury
model reologiczny, struktura tkanki jabłka, właściwości mechaniczne
W pracy badano właściwości mechaniczne tkanki jabłka i zaproponowano model relaksacji naprężeń miąższu. Zbudowany pięcioelementowy model tkanki jabłka dobrze opisywał relaksację uwzględniając zachowanie elementów struktury tkanki. Założono, że tkanka roślinna to zespół zależnych od siebie komórek, w którym pojedyncze komórki roślinne otoczone są lepkosprężystą ścianą komórkową.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top