Mechanical properties of an apple in relation to tissue structure
 
More details
Hide details
1
Department of Food Engineering and Process Management, Warsaw Agricultural University (SGGW), ul. Nowoursynowska 159C, 02-787 Warszawa
 
Acta Agroph. 2003, 2(3), 549–557
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Mechanical properties of an apple tissue were examined and stress relaxation model was proposed. Rheological model of an apple tissue consists of 5 elements. This model described relaxation of the compressed material well taking into account tissue structure and its alteration by the force. A proposal to treat plant tissue as an aggregate of cells dependent on one another in which single cells are surrounded by a visco-elastic cell wall was put forward.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Właściwości mechaniczne tkanki jabłka w odniesieniu do jej struktury
model reologiczny, struktura tkanki jabłka, właściwości mechaniczne
W pracy badano właściwości mechaniczne tkanki jabłka i zaproponowano model relaksacji naprężeń miąższu. Zbudowany pięcioelementowy model tkanki jabłka dobrze opisywał relaksację uwzględniając zachowanie elementów struktury tkanki. Założono, że tkanka roślinna to zespół zależnych od siebie komórek, w którym pojedyncze komórki roślinne otoczone są lepkosprężystą ścianą komórkową.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125