RESEARCH PAPER
Badania spektroskopowe chemiluminescencji
 
More details
Hide details
1
Chemistry Department, Wrocław University of Technology, Wybrzeże Wyspianskiego 27, 50-370 Wrocław, Poland
 
2
Physikalische Chemie, Fachbereich 9, Bergische Universitat-Gesamthochschule Wuppertal, 42097 Wuppertal, Germany
 
 
Publication date: 2021-04-01
 
 
Acta Agroph. 2002, (80), 9-16
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Chemiluminescent low·pressure flame has been found to be an excellent source to excite spectra of molecules hardly to be produced at other experimental conditions. Spectroscopic diagnostics of plasma usually employs easily resolved spectra oflight molecules such as N2, N/, OH, CN or CH. In the present study, spectra of the a3:E+u (all u) - XI:E\ (XO\) transition of the Bi2 molecule produced in chemiluminescence from the BiJ02(al~. bl:E+) system were used to determine rotational and vibrational temperatures. Spectra were recorded using a high-resolution Fouriertransform spectrometer (Bruker IFS 120 HR) in the spectral range from 3000 to 7000 cm· l. The R, Q and P branches of the 2-3 and 6-0 bands served for the rotational temperature measurements. The vibrational temperature was derived from ~u=-3 sequence bands of the a-X transition. The both temperatures were close together and near 330 K. It indicates that for the chemiluminescent flame occurs complete rotational and vibrational relaxation.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Spectroscopic study of chemiluminescence
chemiluminescencja, dimer bizmutu, pomiar temperatury, temperatura rotacyjna, temperatura oscylacyjna, widma FTIR
Niskociśnieniowa plazma chemiluminescencyjna jest doskonałym źródłem wzbudzenia cząstek, które trudno jest uzyskać w innych warunkach eksperymentalnych. W prezentowanej pracy badano plazmę chemiluminescencyjną otrzymaną w układzie Bix/O2 dla określania temperatur rotacyjnych i oscylacyjnej. Widma rejestrowano za pomocą spektrometru fourierowskiego wysokiej rozdzielczości (Bruker IFS 120 HR) w zakresie od 3000 do 7000 cm-l. Obie temperatury były zbliżone i wynosił ok. 330 K.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top