Firmness estimation of stored apples after application of a statistical method (pca) for the reduction of model dimensions
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(98 - 4), 787-802
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A Magnes-Taylor φ 8 mm apple firmness test was carried out, i.e.: 33 cultivars were cold-stored and natural differentiation in ripeness and firmness was retained for a period of several months from the fruit harvest. A statistical firmness distribution of the cold-stored sample showed a strong right-handed asymmetry and frequently also a positive excess. It means that both testing and firmness comparisons require a careful preparation of the cold-storage test as well as a specific statistical analysis of the results. Mean values of the firmness parameter do not characterize stored apples sufficiently well. Hence medians and quartiles should be used for their characteri-zation. The present study showed a possibility for the apple ripeness determination in a cold-storage test by means of firmness variation measurements carried out on five fruit colouration classes determined during fruit harvest. Factor analysis simplified the storage description of firmness changes in many apple cultivars. It introduced three factors and indicated cultivar groups in which similar changes in firmness took in the process of storage.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena jędrności przechowywanych jabłekprzy zastosowaniu statystycznej metody redukcji wymiarów w modelu
jabłka, odmiany, dojrzałość, jakość, metoda, przechowalnictwo
Za pomocą testu jędrności jabłek (Magnes-Taylor φ 8 mm) wskazano próby chłodnicze przygotowane z 33 odmian, w których naturalne zróżnicowanie dojrzałości i jędrności zostało zachowane od zbioru owoców w ciągu kilku miesięcy przechowywania. Rozkład statystyczny jędrności w próbie chłodniczej ma silną asymetrię prawostronną i najczęściej spłaszczenie dodatnie, dlatego do porównań jędrności wymagane jest staranne przygotowanie doświadczenia przechowalniczego i specyficzna analiza statystyczna wyników. Średnie parametru jędrności nie charakteryzują w wystarczający sposób, przechowywanych jabłek i do opisu należy użyć mediany i kwartyli. Wskazano możliwość określania stanu dojrzałości jabłek w próbie chłodniczej poprzez pomiar wskaźnika zróżnicowania jędrności pomiędzy klasami wybarwienia ustalonymi podczas zbioru owoców. Zastosowanie analizy czynnikowej uprościło opis zmian jędrności przechowanych jabłek wielu odmian. Wprowadzono trzy czynniki – wskazano trzy grupy odmian, których jędrność ulega podobnym zmianom w procesach przechowalniczych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top