Evaluation of soil reaction (pH) in the Lublin Region
 
More details
Hide details
1
Agricultural-Chemical Station in Lublin, ul. Sławinkowska 5, 20-810 Lublin
 
2
Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Life Sciences in Lublin, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2011, 18(1), 173–186
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The soil reaction trends, as a basic indicator of soil fertility, were addressed in an environmental research conducted in the years 1999-2008 in the Lublin Region. It was found that within the area of the Lublin Region 52.1% of the soils were very acid and acid, 22.8% slightly acid, and 25.1% were neutral and alkaline. Liming is necessary and needed on 47.2% of the total area of the soils, indicated on 13.0%, and limited or even unnecessary on 39.8% of the area. In the years 1999-2004 there appeared a trend of decrease in the percentage share of very acid and acid soils of the Lublin Region. A re-increase of the area of those soils surface has been observed since 2004, being a result of decrease of the percentage share of slightly acid, neutral and alkaline soils. 198477 soil samples were taken for tests at the Agrochemical Station in Lublin.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena odczynu gleb Lubelszczyzny
pH, potrzeby wapnowania
W badaniach środowiskowych przeprowadzonych na Lubelszczyźnie w latach 1999-2008 wykonano oznaczenie odczynu jako podstawowego wskaźnika żyzności gleby. Stwierdzono, że 52,1% gleb bardzo kwaśnych i kwaśnych, 22,8% lekko kwaśnych i 25,1% obojętnych i zasadowych. Na powierzchni 47,2% gleb wapnowanie jest konieczne i potrzebne, na 13,0% wskazane, a na 39,8% ograniczone i zbędne. W latach 1999-2004 wystąpiła tendencja do zmniejszenia procentowego udziału gleb bardzo kwaśnych i kwaśnych województwa lubelskiego; od 2004 roku obserwuje się ponowny wzrost powierzchni tych gleb. Nastąpił on w wyniku zmniejszenia się udziału gleb lekko kwaśnych, obojętnych i zasadowych. Do badań, przeprowadzonych w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie, użyto 198477 próbek glebowych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125