Influence of wastewater irrigation on the yield of maize and fodder beets in wet year 2009
 
More details
Hide details
1
Department o Weed Science and Tillage systems, Institute of Soil Science and Plant Cultivation – National Research Institute ul. Orzechowa 64, 50-540 Wrocław
 
2
Wrocław University of Environmental and life Studies, The Faculty of Environmental Engineering and Geodesy Institute Environmental Engineering pl. Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
 
 
Acta Agroph. 2011, 18(1), 187–194
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In 2009 an experiment with domestic wastewater irrigation of plants was realized. The experiment was conducted on podzolic soil which was formed from loamy sand in the soil-climatic conditions of Lower Silesia in Biskupice Oławskie, located close to the borders of the Opole province. The aim of this study was to determine the effect of wastewater irrigation on maize and fodder beet yields. The doses applied during the growing season in weekly intervals were 10 mm. The year 2009 was characterised by high levels of rainfalls, well above average for the years 1961-2000. In July and August the sum of rainfalls exceeded the optimum rainfall levels for the crops more than twice. During the months of April, July, August, and September the average air temperatures were above the average multi-annual air temperatures. Despite the excessive amount of water, there were no adverse changes in plant development. Irrigation of maize increased the green mass of the plants yield significantly and slightly affected the plants height. Yields of fodder beets did not respond significantly to the wastewater irrigation. An increasing trend was only noted in the yields of roots of irrigated plants. Irrigation of maize had a positive effect on the plants, regardless of their size, whereas the fodder beets with root weight below 1 kg reacted with a yield reduction, while the larger plants clearly increased their weight.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ nawadniania ściekami na plonowanie kukurydzy i buraków pastewnych w przekropnym roku 2009
kukurydza, burak pastewny, ścieki, nawadnianie
W roku 2009 przeprowadzono eksperyment z nawadnianiem roślin ściekami bytowo-gospodarczymi. Doświadczenie prowadzono na glebie płowej wytworzonej z piasku gliniastego w warunkach glebowo-klimatycznych Dolnego Śląska w miejscowości Biskupice Oławskie, położonej przy granicy województwa opolskiego. Celem pracy było określenie wpływu nawadniania ściekami na plonowanie kukurydzy i buraków pastewnych. W okresie wegetacyjnym stosowano dawki polewowe 10 mm w odstępach tygodniowych. Rok 2009 charakteryzował się dużą ilością opadów, znacznie przekraczającą średnią z wielolecia 1956-2009. W lipcu i sierpniu suma opadów przekraczała ponad dwukrotnie opady optymalne dla uprawianych roślin. W miesiącach kwiecień, lipiec, sierpień i wrzesień średnie temperatury powietrza były wyższe od przeciętnych z wielolecia. Pomimo nadmiaru wody nie zaobserwowano niekorzystnych zmian w rozwoju roślin. Nawadnianie kukurydzy w istotny sposób zwiększyło plon zielonej masy roślin oraz nieznacznie wpłynęło na ich wysokość. Buraki pastewne nie zareagowały istotnie na nawadnianie ściekami. Zaznaczyła się jedynie tendencja wzrostu plonu korzeni roślin nawadnianych. Nawadnianie kukurydzy pozytywnie wpłynęło na rośliny, niezależnie od ich wielkości, natomiast buraki pastewne o ciężarze korzenia poniżej 1 kg zareagowały na nawadnianie obniżką plonu, zaś większe rośliny wyraźnie zwiększyły swoją masę.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125