Effect of water activity on bulk mechanical behaviour of oat flakes
,
 
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Department of Food Engineering and Process Management, Faculty of Food Sciences, SGGW ul. Nowoursynowska 159C, 02-776 Warszawa
 
 
Acta Agroph. 2009, 13(1), 121-129
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Oat flakes were adjusted to assumed water activity levels by storing samples in hygrostats at water activity in the range of 0-1. Determinations of mechanical properties were carried out by compression in bulk, deformation of initial height of bed was equal 50%. The relationship between water activity and the mechanical parameters: force at strain of 0.2 and 0.5, compression work and deformability modulus was determined. The results showed that testing oat flakes as bulk enables to evaluate their mechanical properties with low variation of the measured parameter. Influence of water activity on the mechanical properties of oat flakes was significant. The hardening effect of material was observed in the range of water activity of 0-0.105. Above water activity of 0.105 plasticizing effect of water on oat flakes was observed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ aktywności wody na charakterystykę mechaniczną płatków owsianych w masie
płatki owsiane, tekstura, właściwości w masie
Celem pracy było określenie wpływu aktywności wody na właściwości mechaniczne płatków owsianych badanych w masie. Płatki owsiane doprowadzano do założonych aktywności wody (aw), poprzez przechowywanie ich w higrostatach o aw w zakresie od 0 do 1. Właściwości mechaniczne badano w masie, ściskając złoże materiału do 50% początkowej jego wysokości. Określono zależności między aktywnością wody, a parametrami mechanicznymi: siłą przy odkształceniu 20 i 50%, pracą ściskania oraz modułem odkształcalności. Wyniki badań wskazują, iż badanie płatków w masie pozwala ocenić właściwości mechaniczne przy małym zróżnicowaniu mierzonego parametru. Aktywność wody istotnie wpływa na właściwości mechaniczne płatków owsianych. W zakresie aktywności wody od 0,025 do 0,105 obserwowano efekt utwardzania materiału wywołanego sorpcją wody. Dla aktywności wody powyżej 0,105 obserwowano plastyfikujacy wpływ wody na płatki owsiane.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top