RESEARCH PAPER
Texture share and content of organic matter in erosive w ash from ruts
 
 
More details
Hide details
1
Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Instytut Mechanizacji Rolnictwu, ul. Wojska Polskiego 50, 60-627 Poznań
 
 
Publication date: 2020-04-30
 
 
Acta Agroph. 1999, (23), 125-132
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study examines changes in texture composition and organic matter content in the soil which was washed away from ruts in the course of a 30 minute sprinkling. Water erosion was examined in ruts made by a tractor and in ruts made by a tractor pulling a trailer. Measurements were taken on a light soil in controlled conditions using sprinkling.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Udział frakcji granulometrycznych i zawartość materii organicznej w zmywie erozyjnym z kolein
erozja wodna, koleiny, skład granulometryczny
W pracy przeanalizowano zmiany składu granulometrycznego i zawartość materii organicznej w glebie, która uległa zmyciu z kolein w czasie 30 minutowego deszczowania. Erozję wodną gleby badano w koleinach utworzonych ciągnikiem oraz w koleinach pozostawionych przez ciągnik z przyczepą. Pomiary wykonano na glebie lekkiej w warunkach kontrolowanych przy użyciu symulowanego deszczu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top