RESEARCH PAPER
Texture share and content of organic matter in erosive w ash from ruts
 
 
More details
Hide details
1
Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Instytut Mechanizacji Rolnictwu, ul. Wojska Polskiego 50, 60-627 Poznań
 
 
Publication date: 2020-04-30
 
 
Acta Agroph. 1999, (23), 125–132
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study examines changes in texture composition and organic matter content in the soil which was washed away from ruts in the course of a 30 minute sprinkling. Water erosion was examined in ruts made by a tractor and in ruts made by a tractor pulling a trailer. Measurements were taken on a light soil in controlled conditions using sprinkling.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Udział frakcji granulometrycznych i zawartość materii organicznej w zmywie erozyjnym z kolein
erozja wodna, koleiny, skład granulometryczny
W pracy przeanalizowano zmiany składu granulometrycznego i zawartość materii organicznej w glebie, która uległa zmyciu z kolein w czasie 30 minutowego deszczowania. Erozję wodną gleby badano w koleinach utworzonych ciągnikiem oraz w koleinach pozostawionych przez ciągnik z przyczepą. Pomiary wykonano na glebie lekkiej w warunkach kontrolowanych przy użyciu symulowanego deszczu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125