SPAD index of winter triticale depending on plant density and NPK fertilization
 
More details
Hide details
1
Department of Cereal Crop Production, Institute of Soil Science and Plant Cultivation – National Research Institute ul. Czartoryskich 8, 24-100Puławy
 
 
Acta Agroph. 2009, 13(1), 131–139
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Microplot experiments with triticale Woltario variety were conducted in the years 1999-2002. Different levels of fertilization: 160, 260 and 360 kg NPK h-1 and different plant densities: 100, 200 and 300 plants m-2 were taken into consideration. During vegetation period SPAD index was determined. SPAD values taken up to flowering stage at density of 200 plants m-2 increased under fertilization at 260 and 360 kg NPK ha-1. SPAD values for Woltario variety seem to be optimal at shooting stage _ 664 and at heading stage _ 681.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Indeks zazielenienia liści (SPAD) pszenżyta ozimego w zależności od jego obsady i nawożenia NPK
pszenżyto, odmiana Woltario, SPAD, NPK, obsada roślin
W latach 1999-2002 przeprowadzono badania mikropoletkowe z odmianą pszenżyta ozimego Woltario. Uwzględniono poziomy nawożenia: 160, 260 i 360 kg NPK na ha oraz obsadę roślin 100, 200, 300 szt×m-2. W okresie wegetacji określono odczyty SPAD. Wartości SPAD do fazy kwitnienia przy obsadzie roślin 200 szt×m-2. wzrastały pod wpływem nawożenia 260, 360 kg NPK na ha. Odczyty SPAD dla odmiany Woltario należy uznać za optymalny w fazie strzelania w źdźbło – 664 i 681 w fazie kłoszenia i kwitnienia.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125