Effect of nitrogen fertilisation level on mechanical properties of grain of spring wheat varieties
,
 
 
 
 
More details
Hide details
1
Department of Food Engineering and Process Management, Warsaw University of Life Sciences ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa
 
 
Acta Agroph. 2009, 14(2), 335-343
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this work was to determine the effect of spring wheat variety and nitrogen fertilisation level on mechanical properties of grain. Three nitrogen fertilisation doses 0, 120, 240 kg N•ha-1 were applied in this experiment. The mechanical properties of wheat varieties (Bryza, Cytra, Zadra) were measured during uniaxial compression of grain. Water activity, water content, and selected mechanical parameters were determined. It was shown that force and displacement at rapture point and compression work increased as the nitrogen dose increased up to 240 kg N•ha-1. The mechanical resistance parameters obtained for wheat v. Zadra were significantly higher than those observed for varieties Bryza and Cytra.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem na właściwości mechaniczne ziarna odmian pszenicy jarej
nawożenie azotem, właściwości mechaniczne, pszenica jara
Celem pracy było określenie wpływu odmiany oraz zastosowania zróżnicowanego nawożenia azotowego w uprawie pszenicy jarej na cechy mechaniczne ziarna. Zastosowano trzy poziomy nawożenia azotem: 0, 120 i 240 kg N•ha-1. Właściwości mechaniczne pszenicy odmian: Bryza, Cytra i Zadra badano w teście jednoosiowego ściskania. Wyznaczono aktywność i zawartość wody, oraz wybrane parametry mechaniczne. Siła i odkształcenie dla wytrzymałości doraźnej oraz praca ściskania wykazywały tendencję wzrostową wraz ze zwiększaniem nawożenia do 240 kg N•ha-1. Odmiana Zadra charakteryzowała się wyższymi wartościami wskaźników wytrzymałości mechanicznej od odmian Bryza i Cytra.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top