Influence of different nitrogen fertilization and speed of compression on selected acoustic emission descriptors of spring wheat grain
 
More details
Hide details
1
Faculty of Food Science, Warsaw University of Life Sciences ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa
 
 
Acta Agroph. 2009, 14(2), 323–334
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the work was to analyse the acoustic emission of three varieties of spring wheat at different levels of nitrogen fertilisation. Water activity, ash content, total protein and gluten were determined as well as the selected acoustic descriptors. The acoustic emission was measured using piezoelectric accelerometer 4381V Bruel&Kjaer. It was shown that the speed of compression influenced the total acoustic energy and the number of acoustic events. An increase of protein content of wheat variety Bryza and Zadra caused a decrease of energy in the range of 1-5kH as well as in the number of acoustic events, and an increase of the power partition slope.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ nawożenia azotem i prędkości ściskania na emisję akustyczną ziarna wybranych odmian pszenicy jarej
emisja akustyczna, pszenica jara, białko
Celem pracy była analiza emisji akustycznej ziarna trzech odmian pszenicy jarej uzyskanego z uprawy z zastosowaniem zróżnicowanego nawożenia azotem. Ziarno badano metodą kontaktową z użyciem sensora piezoelektrycznego typu 4381V firmy Bruel&Kjaer. Wyznaczono aktywność wody, zawartość popiołu i białka ogółem, wydajność glutenu oraz wybrane deskryptory emisji akustycznej, przy rożnej prędkości zgniatania ziarniaków. Stwierdzono, że prędkość niszczenia wpływała na liczbę zdarzeń i całkowitą energię EA. W przypadku odmian Bryza i Zadra wraz ze wzrostem zawartości białka ogółem w ziarnie obserwowano spadek energii dźwięku w paśmie 1-5 kHz, wzrost współczynnika nachylenia charakterystyki mocy i spadek liczby zdarzeń emisji akustycznej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125