Effect of enzymatic degradation of dietary fibre on its sorption properties
,
 
 
 
 
More details
Hide details
1
Department of Food Engineering and Process Management, Warsaw Agricultural University (SGGW), ul. Nowoursynowska 159 c, 02-776 Warszawa
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(4), 893-901
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the research was to determine the effect of enzymatic degradation on the adsorption capacity of carotenoids from carrot juice by different kinds of dietary fibres. Different kinds of dietary fibres were used (including: fibre of apple, wheat bran, carrot, celeriac, white beet and dried carrot). Adsorption process and adsorption with concurrent enzymatic disintegration in two-phase medium of “liquid-solids” type was investigated. It was shown that the highest adsorption capacity of carotenoids from carrot juice was observed for apple fibre, dried carrot and white beet fibre (in that order). The enzymatic degradation effect on adsorption results depends on the kind of fibre. The highest effect of enzymatic treatment on adsorption properties was observed when apple fibre, celeriac fibre and wheat bran were used.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ degradacji enzymatycznej błonnika pokarmowego na jego właściwości sorpcyjne
adsorpcja, karotenoidy, sok marchwiowy, błonnik pokarmowy
Celem pracy było określenie, w jakim stopniu degradacja enzymatyczna błonnika pokarmowego wpływała na jego zdolność adsorpcji karotenoidów z soku marchwiowego. Użyto błonników pokarmowych różnego pochodzenia: jabłkowy, otręby pszenne, błonnik z marchwi, selera, buraka cukrowego oraz suszoną marchew. Badano proces adsorpcji oraz adsorpcji z równoczesnym rozkładaniem enzymatycznym w układzie dwufazowym ciecz – ciało stałe. Stwierdzono, że największą zdolność adsorpcji karotenoidów z soku wykazywał kolejno błonnik jabłkowy, marchwi suszonej błonnik i z buraka cukrowego. Rozkład enzymatyczny błonnika powodował wzrost zdolności sorpcyjnych w różnym stopniu, zależnie od pochodzenia błonnika. Stwierdzono największy wpływ obróbki enzymatycznej na właściwości sorpcyjne w przypadku błonnika jabłkowego, błonnika z selera i otrębów pszennych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top