RESEARCH PAPER
Influence of pellets moisture and dietary fibre addition on some potato snacks properties
,
 
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Department of Food Storage and Technology, Agricultural University, ul. Norwida 25, 53-375 Wrocław, Poland
 
2
Institute of Agricultural Engineering, Agricultural University, ul. Norwida 25, 53-375 Wrocław, Poland
 
 
Publication date: 2021-10-19
 
 
Acta Agroph. 2002, (77), 33-42
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The sensory properties, consistency and surface structure of snacks obtained with the addition of 5 and 10% of dietary fibre, after frying of pellets with different moisture content were de-termined. Studied properties of snacks depended on the pellets moisture as well as on the quantity of added dietary fibre. Along with the increasing the amount of moisture content in pellets from 10 to 18%, both without and with 5% of fibre addition, obtained snacks pos-sessed the similar proper quality. The correlation found between the moisture content in pellets with different level of dietary fibre addition and the consistency of obtained snacks is de-scribed by the equation y = a+ bx + cx2. Results obtained in the performed experiments allow to believe that the proper moisture content in pellets is placed in a proportionally wide range from 12 to 16%, also with the fibre additive but not higher than 5%.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ wilgotności suszu typu "pellets" i dodatku błonnika na niektóre właściwości chrupek ziemniaczanych
"pellets", wilgotność, błonnik, jakość chrupek
Określono właściwości organoleptyczne, konsystencję i strukturę powierzchni chrupek otrzymanych z "pellets" wzbogaconych 5 i 10% dodatkiem błonnika. Badane właściwości chrupek zależały zarówno od wilgotności suszu "pellets" jak również od ilości dodanego błonnika pokarmowego. Wraz ze wzrostem zawartości wilgotności "pellets" z 10 do 18%, zarówno bez dodatku błonnika jak i z 5% jego dodatkiem, otrzymane chrupki odznaczały się podobną, dobra jakością. Stwierdzono istnienie korelacji pomiędzy wilgotnością "pellets" i zawartością w nich błonnika pokarmowego a konsystencją otrzymanych chrupek, wyrażoną przez równanie: y = a + bx + cx2. Otrzymane wyniki badań pozwalają przewidywać, że właściwa wilgotność suszu "pellets" zawiera się w przedziale wilgotności 12-16%, również z dodatkiem błonnika ale nie większym niż 5%.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top