RESEARCH PAPER
Influence of different soil tillage and intensity of crop care on soil water store and some physical soil properties under winter wheat
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Department of Soil and Plant Cultivation, University of Agriculture, Akademicka 13, 20-950 Lub1in, Poland
 
 
Publication date: 2020-10-14
 
 
Acta Agroph. 2001, (56), 85-94
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The reduced soil tillage systems introduced for winter wheat not markedly influenced soil water store as well as bulk density and an porosity soil lessive derived from loess. Slight increase of soil bulk density and decrease of total soil porosity were caused by shallow plough and by cultivation without plough. Essential deuction of soil water store was noted when soil cultivation was limited to only pre-sowing plough. Only small increase of bulk density and reduce total porosity of soil were caused by care systems, independently of its intensity, in comparision to that without any tending. Soil water store was significantly higher only on the plots harrowed in spring and weeded by herbicides.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ zróżnicowanej uprawy roli i intensywności pielęgnowania roślin na zapas wody i niektóre fizyczne właściwości gleby pod pszenicą ozimą
pszenica ozima, uproszczona uprawa, zapas wody, gęstość i porowatość gleby
Badania polowe przeprowadzono w latach 1994-1997. Określano wpływ różnych uproszczeń w uprawie roli i zróżnicowanych metod pielęgnowania zasiewów pszenicy ozimej na zapas wody oraz gęstość i porowatość gleby płowej wytworzonej z lessu. Wprowadzone uproszczenia nie miały wyraźnego wpływu na zapas wody oraz gęstość i porowatość gleby. Jedynie płytka uprawa płużna i bezorkowa powodowały niewielki wzrost gęstości i zmniejszenie porowatości ogólnej gleby, a istotne zmniejszenie zapasu wody w glebie odnotowano tylko po ograniczeniu uprawy roli do samej orki siewnej. Prowadzona pielęgnacja pszenicy, niezależnie od jej intensywności , powodowała tylko niewielki jednakowy wzrost gęstości i zmniejszenie porowatości ogólnej gleby, w porównaniu z obiektem bez pielęgnacji. Zapas wody w glebie był istotnie wyższy jedynie na poletkach bronowanych wiosną i odchwaszczanych herbicydami.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top