Flowability of the wheat flour affected by water activity and consolidation
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Department of Food Engineering and Process Management, Warsaw Agricultural University02-787 Warszawa , ul. Nowoursynowska 159c
 
 
Acta Agroph. 2004, 4(2), 259-268
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The effect of water activity and consolidation on the flowability for two types of wheat flour: type 500 (poznanska) and type 2000 (whole meal) was evaluated. The flours differed each other with particle size distribution and chemical composition. Powder flowability was measured using uniaxial shear tester according to Jenike procedure at four levels of normal consolidating stress at the range 4.9-17.5 kPa. Flours were placed in a humidity chamber to obtain following samples: wheat flour poznanska at 0.33, 0.65 and 0.8 water activity, wheat flour whole meal at 0.65 and 0.8 water activity. Instantaneous shear tests were performed at temperature 20˚C on each flour, from which the instantaneous flow-function were obtained. A number of physical properties, including particle size distribution and bulk density were used in interpreting and comparing the flowability measurements for each flour.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ aktywności wody i konsolidacji na właściwości płynięcia wybranych typów mąki pszennej
funkcja płynięcia, test ścinania, mąka pszenna
W pracy badano właściwości płynięcia wybranych typów mąki pszennej z uwzględnieniem wpływu wilgotności mąki i konsolidacji. Materiałem badawczym była mąka typ 500 poznańska o aktywności wody 0,33, 0,65 i 0,8 oraz mąka typ 2000 razowa o aktywności wody 0,65 i 0,8. Badania przeprowadzono metodą bezpośredniego ścinania w aparacie przystosowanym do procedury pomiarowej zgodnej z teorią Jenike w zakresie naprężeń konsolidujących 4,9-17,5 kPa. Dla badanych typów mąki wyznaczono parametry plastycznego płynięcia, takie jak kohezja, kąt tarcia wewnętrznego, wytrzymałość na jednoosiowe ściskanie, funkcja płynięcia. Sypkość badanych typów mąki charakteryzowano również na podstawie gęstości nasypowej luźnej i utrzęsionej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top