Chemical propertis of selected cold pressed oils
 
More details
Hide details
1
Department of Biological Bases of Food and Feed Technologies, Faculty of Production Engineering, University of Life Sciences in Lublin
 
2
Chair of Food Plant Chemistry and Processing, Faculty of Food Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
 
 
Publication date: 2018-02-09
 
 
Acta Agroph. 2017, 24(4), 579-590
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Fats are a concentrated source of energy for the organs and tissues. They provide organisms with essential fatty acids (EFA) and fat-soluble vitamins. As an important component of the daily diet they should be consumed at high quality and the highest oxidative stability. The study determined the quality of cold-pressed oil from garden cress (Lepidium sativum L.), walnut (Juglans regia L.) and chia (Salvia hispanica L.). The quality of the oils was assessed based on the analysis of their physicochemical properties. The assayed parameters of the oils were viscosity, percentage fatty acid composition, content of tocopherols, conjugated dienes (C2) and trienes (C3), acid value (AV), peroxide value (PV), anisidine value (AV) and oxidative stability. The cold pressed oils were characterised by good quality, as evidenced by low values of AV, PV and AV.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Właściwości chemiczne wybranych olejów tłoczonych na zimno
liczba kwasowa, liczba nadtlenkowa, liczba anizydynowa, stabilność oksydatywna
Tłuszcze są skoncentrowanym źródłem energii dla narządów i tkanek, dostarczają organizmowi niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT) oraz witamin w nich rozpuszczalnych. Jako ważny składnik codziennej diety powinny być jak najlepszej jakości i największej stabilności oksydatywnej. W pracy określono jakość olejów tłoczonych na zimno z rzeżuchy, orzecha włoskiego i chia, na podstawie analizy ich właściwości fizyko-chemicznych. Oznaczono lepkość, skład procentowy kwasów tłuszczowych w oleju, zawartość tokoferoli, skoniugowanych kwasów dienowych (C2) i trienowych (C3), liczbę kwasową (LK), liczbę nadtlenkową (LOO), liczbę anizydynową (LA) oraz stabilność oksydatywną. Analizowane oleje tłoczone na zimno charakteryzowały się niskimi wartościami LK, LOO i LA, co świadczy o ich dobrej jakości.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top