The degradation of phytosterols during near-ambient drying of rapeseeds in bin type silo
 
More details
Hide details
1
Institute of Food Technology of Plant Origin, Faculty of Food Science and Nutrition, Poznań University of Life Science ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
 
 
Publication date: 2017-02-21
 
 
Acta Agroph. 2017, 24(1), 41-50
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this study was to determine phytosterol degradation during near-ambient drying of rapeseeds in a BIN silo. The contents were determined for such sterols as brassicasterol, campesterol, stigmasterol, sitosterol and avenasterol. Material for analyses comprised seeds of rape cultivar Californium. After harvest, rapeseeds were dried with the near-ambient method in a thick immobile layer of 2 m. Analyses of phytosterols contents were performed immediately after drying and after 6 and 12 months of storage at a temperature of 10±2°C. Qualitative and quantitative determinations of phytosterols were conducted using gas chromatography. Recorded results showed a significant effect of drying and storage time on contents of phytosterols. Near-ambient drying of seeds in the silo resulted in a reduction of total sterol contents by 8-14%. One-year storage of seeds dried with the near-ambient method reduced the level of sterols by 15-17%. 
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Degradacja steroli roślinnych podczas niskotemperaturowego suszenia nasion rzepaku w silosie typu bin
suszenie niskotemperaturowe, pożniwna konserwacja, rzepak, sterole roślinne, liczba kwasowa
Celem niniejszej pracy było zbadanie strat steroli roślinnych podczas niskotemperaturowego suszenia nasion rzepaku w silosie typu BIN. Oznaczono zawartość takich steroli jak: brassikasterol, kampesterol, stigmasterol, sitosterol i awenasterol. Materiałem do badań były nasiona odmiany Californium. Po zbiorze rzepak suszono metodą niskotemperaturową w grubej, nieruchomej warstwie o grubości 2 m. Badania zawartości fitosteroli wykonano bezpośrednio po suszeniu oraz 6 i 12 miesiącach przechowywania w temp. 10±2°C. Oznaczenia jakościowe i ilościowe steroli roślinnych wykonano techniką chromatografii gazowej. Uzyskane wyniki wykazały istotny wpływ suszenia i czasu przechowywania na zawartość steroli roślinnych. Suszenie nasion metodą niskotemperaturową w silosie spowodowało spadek zawartości sumy steroli o 8-14%. Roczne przechowywanie nasion suszonych metodą niskotemperaturową obniżyło poziom steroli o 15-17%.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top