RESEARCH PAPER
Application of chemiluminescence methods for study of plant oil oxidation processes
 
More details
Hide details
1
Department of Ph ys ics, Institute of Agricultural Engineering, University of Agriculture, ul. Papieza Pawla VI Nr 3, 71-459 Szczecin, Poland
 
 
Publication date: 2021-08-30
 
 
Acta Agroph. 2003, (93), 55-65
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Measuring sets for ultraweak and photoinduced chemiluminescence of plant oils are presented in this paper. Possibility of their application for study free radical oxidation process is discussed. Some results of the measurements of the light sum are compared with the increase of the peroxide value of raw rapeseed oil, extracted with seed of three rape varieties at different content of fatty acids, during thermooxidation at the temperature 90°C. Results of the measurements of the intensity of photoinduced chemiluminescence and peroxide value of the refined rape oil subjected to photooxidation are presented.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zastosowanie metod chemiluminescencyjnych do badania procesów utleniania olejów roślinnych
chemiluminescencja, fotoutlenianie, liczba nadtlenkowa, suma świetlna, termoutlenianie
W pracy opisano związek zjawiska chemiluminescencji z procesem wolnorodnikowego utleniania kwasów tłuszczowych w olejach oraz innych lipidach. Przedstawiono zestawy do pomiarów ultrasłabej i fotoindukowanej chemiluminescenej i olejów roślinnych i podano przykłady zastosowań metod chemiluminescencyjnych do badania procesów termo- i fotoutleniania olejów. Porównano zarejestrowane sumy świetlne z przyrostami liczb nadtlenkowych w olejach wyekstrahowanych z nasion trzech odmian rzepaku o różnym składzie kwasów tłuszczowych, podczas ich termoutleniania w temperaturze 90°C. Przedstawiono także porównawcze wyniki pomiarów natężenia fotoindukowanej chemiluminescencji oraz przyrostu liczby nadtlenkowej w próbkach rafinowanego oleju rzepakowego poddanego fotoutlenianiu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top