Carrot root losses and damage occurring during harvest by means of one-row simon harvester
 
More details
Hide details
1
Department of Horticultural Machinery, Agricultural University, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2005, 6(3), 671-676
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The objective of this research was to determine carrot root losses and damage (Berlanda and Champion variety) occurring in the course of harvesting by means of one-row Simon harvester. The research was conducted at working speeds of the machine 0.43-0.5 m s-1. The volume of losses caused by failure of the machine to uproot the carrots from the soil were 7.7% (Champion variety) and 2.5% (Berlanda variety), while root damage rate was 12.2% and 15.6%, respectively. The share of roots with leaves not sheared off in gathered material was 7.3% (Champion variety) and 32.6% (Berlanda variety), while dirt content in the gathered material was 4.3 and 2.2%, respectively.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Straty i uszkodzenia korzeni marchwi powstające podczas zbioru jednorzędowym kombajnem Simon
marchew, zbiór kombajnowy, straty, uszkodzenia korzeni
Celem badań było określenie strat i uszkodzeń korzeni dwóch odmian marchwi (Berlanda i Champion), powstających podczas zbioru jednorzędowym kombajnem Simon. Przeprowadzono je przy prędkości roboczej kombajnu w zakresie 0,43-0,5 m×s-1. Straty spowo-dowane nie wydobyciem korzeni z gleby wyniosły 7,7% (odmiana Champion) i 2,5% (odmiana Berlanda), zaś uszkodzenia korzeni odpowiednio: 12,2 i 15,6%. W zebranym materiale korzenie z niezupełnie oberwaną nacią stanowiły 7,3% (odmiana Champion) i 32,6% (odmiana Berlanda), zaś udział zanieczyszczeń wynosił odpowiednio: 4,3 i 2,2%.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top