Carrot root losses and damage occurring during harvest by means of one-row simon harvester
 
More details
Hide details
1
Department of Horticultural Machinery, Agricultural University, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2005, 6(3), 671–676
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The objective of this research was to determine carrot root losses and damage (Berlanda and Champion variety) occurring in the course of harvesting by means of one-row Simon harvester. The research was conducted at working speeds of the machine 0.43-0.5 m s-1. The volume of losses caused by failure of the machine to uproot the carrots from the soil were 7.7% (Champion variety) and 2.5% (Berlanda variety), while root damage rate was 12.2% and 15.6%, respectively. The share of roots with leaves not sheared off in gathered material was 7.3% (Champion variety) and 32.6% (Berlanda variety), while dirt content in the gathered material was 4.3 and 2.2%, respectively.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Straty i uszkodzenia korzeni marchwi powstające podczas zbioru jednorzędowym kombajnem Simon
marchew, zbiór kombajnowy, straty, uszkodzenia korzeni
Celem badań było określenie strat i uszkodzeń korzeni dwóch odmian marchwi (Berlanda i Champion), powstających podczas zbioru jednorzędowym kombajnem Simon. Przeprowadzono je przy prędkości roboczej kombajnu w zakresie 0,43-0,5 m×s-1. Straty spowo-dowane nie wydobyciem korzeni z gleby wyniosły 7,7% (odmiana Champion) i 2,5% (odmiana Berlanda), zaś uszkodzenia korzeni odpowiednio: 12,2 i 15,6%. W zebranym materiale korzenie z niezupełnie oberwaną nacią stanowiły 7,3% (odmiana Champion) i 32,6% (odmiana Berlanda), zaś udział zanieczyszczeń wynosił odpowiednio: 4,3 i 2,2%.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125