Study of quality cleaning of green pea seeds in processing manufacture
 
More details
Hide details
1
Chair of Agricultural Machinery and Separation Processes, Faculty of Technical Sciences, University of Warmia and Mazury, ul. Oczapowskiego 11, 10-719 Olsztyn
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(95 - 1), 265-270
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Results of impurities separation effectiveness and loses of green pea seeds variety Hejga on processing line in Plant of Fruit and Vegetable Manufactory in Kwidzyn are presented. It has been stated that product purity was very high and riched almost 100% while loses of green pea seeds carried out from 2.7 to 4.2%.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Badanie jakości czyszczenia nasion zielonego grochu w zakładzie przetwórczym
nasiona grochu zielonego, skuteczność czyszczenia, straty
Przedstawiono wyniki badań skuteczności wydzielania zanieczyszczeń i strat zielonego grochu odmiany Hejga na linii technologicznej w Zakładzie Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Kwidzynie. Stwierdzono, że czystość produktu była bardzo wysoka i osiągała prawie 100%. Natomiast straty nasion grochu zielonego zawierały się w granicach od 2,7 do 4,2%.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top