RESEARCH PAPER
Areas of the agrophysical research of sugar beet production and processing
 
More details
Hide details
1
Faculty of Agricultural Engineering, Department of Machine Theory and Automatics, University of Agriculture, Doświadczalna 50 A, 20-280 Lublin, Poland
 
2
Faculty of Agricultural Engineering, Department of Agricultural Machines, University of Agriculture, Głęboka 28, 20-612 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-19
 
 
Acta Agroph. 2002, (60), 53-62
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This study includes roundup of research accomplishments and indicates suggestions of future directions in agrophysical studies, which aims to increase quality of sugar beet raw material delivered to industry, includes technological processes from peeling to receive of beet slices.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Kierunki badań agrofizycznych dla potrzeb produkcji i przetwórstw a buraka cukrowego
korzenie buraków, straty. uszkodzenia mechaniczne
Praca prezentuje przegląd dokonań badawczych oraz sygnalizuje propozycje przyszłych kierunków prowadzenia badań agrofizycznych, mających na celu podwyższenie jakości surowca buraczanego dostarczanego cukrowniom w ramach ciągu technologicznego od wyorania do uzyskania krajanki.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top