Cadmium and lead in apples from orchards with integrated production
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Life Sciences ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
 
2
Regional Agrochemical Station in Lublin, ul. Sławinkowska 5, 20-810 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2009, 14(3), 557-565
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In a field study carried out in the Lublin region w 2005-2007, in 79 orchards with integrated apple production, contents of cadmium and lead were assessed. These metals were determined with the atomic absorption spectrophotometric (AAS) method. We found that the contents of cadmium and lead in apples from orchards in the Lublin region was 0.009-0.025 mg Cd kg-1 of fresh matter and it never exceeded the maximum level of contamination with this element (0.05 mg Cd kg-1 of fresh matter). Lead contents in apples from orchards of the Lublin region with integrated production was from 0.070 to 0.127 mg Pb kg-1 of fresh matter; in fruit from one county (Lublin) it exceeded the maximum contamination level with this element (0.10 mg Pb kg-1 of fresh matter). Average cadmium contents (0.011 mg Cd kg-1 of fresh matter) and lead (0.086 mg Pb kg-1 of fresh matter) in apples from orchards in the Lublin region with integrated production indicates that this is high quality fruit ready for consumption.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Kadm i ołów w jabłkach z sadów z integrowaną produkcją
zawartość, kadm, ołów, jabłka, sady, integrowana produkcja
W badaniach środowiskowych przeprowadzonych na Lubelszczyźnie w latach 2005-2007, w 79 sadach, w których prowadzona jest integrowana produkcja jabłek, oceniano zawartość kadmu i ołowiu. Metale te zostały oznaczone metodą atomowej spektrofotometrii absorpcyjnej (ASA). Stwierdzono, że zawartość kadmu w jabłkach pochodzących z sadów Lubelszczyzny, wynosiła 0,009-0,025 mg Cd•kg-1 świeżej masy, i w żadnym przypadku nie przekroczyła maksymalnego poziomu zanieczyszczenia tym pierwiastkiem (0,05 mg Cd kg-1 świeżej masy). Zawartość ołowiu w jabłkach zebranych z plantacji Lubelszczyzny z integrowaną produkcją wynosiła od 0,07 do 0,127 mg Pb•kg-1 świeżej masy; w owocach z jednego powiatu (lubelskiego) przekroczyła maksymalny poziom zanieczyszczenia tym pierwiastkiem (0,10 mg Pb•kg-1 świeżej masy). Zawartość średnia kadmu (0,011 mg Cd•kg-1 świeżej masy) i ołowiu (0,086 mg Pb•kg-1 świeżej masy) w jabłkach pochodzących z sadów Lubelszczyzny z integrowaną produkcją wskazuje, że owoce te charakteryzują się wysokimi cechami jakościowymi, i że mogą być bez ograniczeń przeznaczone do konsumpcji.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top