Attempt at Wood’s alloy application to determine soil macroporosity
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2005, 6(1), 43-52
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Method of filling a soil aggregate bed with Wood’s alloy, preparation of cross sections and determination of macropores by means of image analysis is presented. Application of Wood’s alloy in liquid state (at temperature of ~80-90oC) and then its hardening allow precise identification of the size and shape of inter-aggregate pores. Opaqueness and high surface tension of the alloy allow obtaining a good optical contrast between macropores and soil. Cumulative distribution of macropore radius between soil aggregates on cross sections by means of image analysis package has been determined. Important feature of the presented method is the independence of the obtained pore size distribution on Wood’s alloy surface tension and wetting angle between the alloy and soil aggregates.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Próba zastosowania stopu Wood’a do oznaczeń makroporowatości gleby
stop Wood’, analiza obrazu, makropory glebowe
Przedstawiono metodykę wypełniania stopem Wood’a próby agregatów glebo-wych, otrzymywania przekrojów poprzecznych oraz określania rozkładu makroporów przy pomocy analizy obrazu. Zastosowanie stopu Wood’a w stanie ciekłym (o temperaturze ~80-90oC) umożliwia wypełnienie i precyzyjną identyfikację wielkości i kształtu makroporów międzyagregatowych gleby. Jego właściwości fizyczne takie jak nieprzezroczystość i wysokie napięcie powierzchniowe pozwalają uzyskać dobry kontrast optyczny między makroporami a glebą. Na podstawie otrzyma-nych przekrojów i przy użyciu programu analizy obrazu Aphelion określono dystrybuanty promie-nia geometrycznego makroporów glebowych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top