RESEARCH PAPER
Morphological and morphometrical analysis of the changes of soil structure in eroded loess soil conditioned with synthetic polymers
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science and Environment Management, University of Agriculture, S. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-10-18
 
 
Acta Agroph. 2001, (56), 259-271
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In moderately eroded soil lessive developed from loess, the fragment-aggregate structure, originated during the tillage, unfavourably changed under the influence of rainstorm and drying. In the result of the superficial crusting and cracking, a fissury structure was formed. In the soil modified with emulsive polymer Terravest 801 the structure changes within two months after the tillage were not considerable ones. The fragment structure was stabilised, the one, which originated during the cultivation works, preceding the sewing of maize. On the other hand, in the soil conditioned with gel-forming polymer Viterra Planta-gel the large aggregates of the fragment type have completely disintegrated. In consequence, an especially favourable for the plant growth and stable structure was formed, the aggregate one, of the dominating aggregate dimensions 0,25-5 mm.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Morfologiczna i morfometryczna analiza zmian struktury erodowanej gleby lessowej ulepszanej syntetycznymi polimerami
struktura gleby, gleba erodowana, gleba lessowa, analiza obrazu
W średnio zerodowanej glebie płowej wytworzonej z lessu powstała w czasie uprawy struktura agregatowa okruchowa, pod wpływem intensywnych opadów deszczu i wysychania uległa niekorzystnym zmianom. W wyniku powierzchniowego zaskorupienia i spękania wytworzyła się struktura spękana. W glebie ulepszanej emulsyjnym polimerem Terravest 801 zmiany struktury w ciągu dwóch miesięcy po uprawie były niewielkie. Utrwaliła się struktura okruchowa utworzona podczas uprawek przedsiewnych i siewu kukurydzy. Natomiast w glebie ulepszanej żelowym polimerem Viterra Planta-gel, duże agregaty typu okruchów rozpadły się całkowicie i wytworzyła się wyjątkowo korzystna dla wzrostu roślin, trwała struktura agregatowa, o przeważających wymiarach agregatów 0,25-5 mm.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top