Relationship between the climatic factors and the growth of young cherry trees in a nursery
 
 
More details
Hide details
1
Department of Seed Production and Nurseries, Agricultural University , ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2005, 6(1), 31-41
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The studies concerning the relationship between the climatic factors and the growth of young cherry trees in a nursery were conducted in the years 1998-2000 at the Felin Experimental Farm of the Lublin Agricultural University. The objects of investigations were cherry trees cv. Łutówka, grafted on the rootstocks: P-HL 84 (A), P-HL 6 (C), Colt and the seedlings of mahaleb cherry (Prunus mahaleb L.) and sweet cherry (Prunus avium L.). In this experiment, the relationship between the height increase of cherry trees and chosen climatic factors was determined. Big differentiation of weather conditions during the growing seasons of the years 1998-2000 affected significantly the proper growth of young trees in the nursery. It was shown that the height increase of young cherry trees on examined stock types in the periods of May-June and July-August depended significantly on the total of mean and maximum daily temperatures.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zależność między czynnikami klimatycznymi a wzrostem okulantów wiśni w szkółce
okulanty wiśni, korelacja, czynniki klimatyczne, wzrost
Badania dotyczące zależności między czynnikami klimatycznymi a wzrostem okulantów wiśni w szkółce przeprowadzono w latach 1998-2000 w Gospodarstwie Doświadczalnym Felin Akademii Rolniczej w Lublinie. Obiekty badań stanowiły wiśnie odmiany Łutówka okulizowane na podkładkach wegetatywnych: P-HL 84 (A), P-HL 6 (C), Colt oraz siewkach antypki (Prunus mahaleb L.) i czereśni ptasiej (Prunus avium L.). W doświadczeniu określano zależność między przyrostem wysokości wiśni i wybranymi czynnikami meteorologicznymi. W latach 1998-2000 wystąpiło duże zróżnicowanie przebiegu pogody w okresie wegetacji, co w istotny sposób wpływało na prawidłowy wzrost drzewek w szkółce. Wykazano, że przyrost wysokości okulantów wiśni na badanych typach podkładek w okresie maj-czerwiec oraz lipiec-sierpień istotnie zależał od sumy średnich i sumy maksymalnych temperatur dobowych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top