RESEARCH PAPER
Damage processes in the plant cellular body
 
More details
Hide details
1
Boya-Żeleńskiego 4/72, 00-621 Warszawa, Poland
 
2
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-04-30
 
 
Acta Agroph. 1999, (24), 67-86
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper present a theoretical model of destruction of material containing elastic cell wall surrounding the content consisting of liquid and gas and the experimental method to observe and quantitative analysis of the structure change during these processes. The results show that the damage of the cellular plant material is the result of a break of the cell wall under the outer pressure and a crack propagation as the consequence of the fissure.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Procesy zniszczenia w komórkowym ośrodku roślinnym
zniszczenia w ośrodka komórkowym, propagacja pęknięcia w tkance roślinnej, optyczny mikroskop konfokalny, emisja akustyczna, analiza obrazu
Prezentowana praca przedstawia teoretyczny model zniszczenia materiału zbudowanego z komórek o elastycznej ścianie otaczającej wnętrze złożone z cieczy i gazu oraz metody eksperymentalne obserwacji i ilościowej analizy zmian parametrów struktury w czasie badanego procesu. Uzyskane wyniki pokazują, że zniszczenie w komórkowym materiale roślinnym pod wpływem sił zewnętrznych ma charakter pęknięć i związane jest z rozerwaniem ścian komórkowych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top