RESEARCH PAPER
Determination of geometrical parameters of plant tissue cellular structure
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
Publication date: 2021-03-08
 
Acta Agroph. 2002, (72), 61–78
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents actual investigation of methods on determination of geometrical parameters of cellular structure of plant tissue leading in Department of Mechanics of Agricultural Materials: 1) for samples in natural state without preparation using light confocal microscope, 2) for impregnated samples with stabilise structure observe in optic transparency microscope.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wyznaczanie geometrycznych parametrów struktury komórkowej tkanek roślinnych
parametry struktury, struktura komórkowa tkanki roślinnej, analiza obrazu
Praca przedstawia aktualne badania prowadzone w Zakładzie Mechaniki Materiałów Rolniczych w zakresie metod wyznaczania geometrycznych parametrów struktury komórkowej tkanki roślinnej: l) dla próbek w stanie naturalnym bez preparacji przy wykorzystaniu optycznego mikroskopu konfokalnego, 2) dla próbek impregnowanych z zafiksowaną strukturą obserwowanych pod mikroskopem optycznym w świetle przechodzącym.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125