RESEARCH PAPER
Determination of geometrical parameters of plant tissue cellular structure
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-08
 
 
Acta Agroph. 2002, (72), 61-78
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents actual investigation of methods on determination of geometrical parameters of cellular structure of plant tissue leading in Department of Mechanics of Agricultural Materials: 1) for samples in natural state without preparation using light confocal microscope, 2) for impregnated samples with stabilise structure observe in optic transparency microscope.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wyznaczanie geometrycznych parametrów struktury komórkowej tkanek roślinnych
parametry struktury, struktura komórkowa tkanki roślinnej, analiza obrazu
Praca przedstawia aktualne badania prowadzone w Zakładzie Mechaniki Materiałów Rolniczych w zakresie metod wyznaczania geometrycznych parametrów struktury komórkowej tkanki roślinnej: l) dla próbek w stanie naturalnym bez preparacji przy wykorzystaniu optycznego mikroskopu konfokalnego, 2) dla próbek impregnowanych z zafiksowaną strukturą obserwowanych pod mikroskopem optycznym w świetle przechodzącym.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top