Application of electrical capacitance tomography for measurement of changes of bulk solid density in the process of silo discharge
 
More details
Hide details
1
Faculty of Civil and Environmental Engineering, Gdańsk University of Technology ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk
 
2
Faculty of Electrotechnici Electronic, Technical University of Łódź, Aleja Politechniki 11, 90-924 Łódź
 
 
Acta Agroph. 2004, 4(3), 777-786
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The objective of this paper is to present results of measurements of granular materials density changes during dynamic silo discharge using Electrical Capacitance Tomography. Tomography allows to observe the bahoviour of bulk solid density in horizontal cross-section during silo discharge, especially in the zone near the silo wall. The tests were carried out using 12-electrode sensors with a factor of length to silo diameter equal to 1. The sensors were located outside of the cylindrical silo model made of perspex at 2 different levels. The silo model was supported by a non-deformable steel frame. During the experiments, dry sand was used with various initial densities. The influence of the outlet diameter and wall roughness on the results was also investigated.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zastosowanie tomografii do pomiaru zmian objętościowych materiału sypkiego w procesie opróżniania silosów
materiały sypkie, efekty dynamiczne, zagęszczenie, tomografia
Celem artykułu jest przedstawienie wyników pomiarów zmian zagęszczenia materiałów sypkich podczas dynamicznych przepływów silosowych prowadzonych przy zastosowaniu Elektrycznej Tomografii Pojemnościowej. Tomografia umożliwia obserwacje zmian zagęszczenia materiału sypkiego w przekroju poziomym, w szczególności zmian zachodzących w strefie przyściennej. Doświadczenia przeprowadzono stosując 12-elektrodowe czujniki o stosunku długości do średnicy silosu wynoszącym 1. Elektrody pomiarowe były rozmieszczone na 2 wysokościach na zewnątrz silosu wykonanego z pleksi. Model silosu posadowiony był na nieodkształcalnej ramie stalowej. Doświadczenia przeprowadzono z suchym piaskiem, dla różnego zagęszczenia początkowego oraz różnej szorstkości ścian.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top