Dynamic effects during the discharge process of large silos
 
More details
Hide details
1
Faculty of Civil and Environmental Engineering, Gdańsk University of Technology ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk
 
 
Acta Agroph. 2004, 4(3), 763-776
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Dynamic effects in bulk solids are an inherent characteristic of each silo discharge. Most frequently, they occur in the form of pulsations and shocks. In dry granular materials (non-cohesive) only pulsations are created. In the case of cohesive bulk solids, pulsations and shocks can be observed at the same time. The intention of this paper is to present measurements of dynamic effects in large silos, caused by different reasons: resonance between bulk solids and silo system, resonance between technological devices and silo system. Measurements in large silos were performed with silos containing: polymer granulate, sugar and soy bean. In the case of a silo containing polymer granulate, dynamic effects were due to resonance between the bulk solid and the silo system. In a silo where sugar was stored, dynamic effects were induced by a mechanical exciter used to promote flow of sugar due to cohesion. In the case of a silo containing soy bean, dynamic effects were caused by a selector and feeder. During tests on large silos, vertical and horizontal accelerations on silo wall were measured. Moreover, the effect of the discharge velocity on acceleration amplitudes was investigated.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Efekty dynamiczne podczas opróżniania dużych silosów
silosy, efekty dynamiczne, materiały sypkie
Efekty dynamiczne są nieodłącznym elementem każdego procesu opróżniania silosów i występują najczęściej w postaci pulsacji uderzeń. W materiałach sypkich bezkohezyjnych występują jedynie pulsacje, w materiałach kohezyjnych, w tym samym czasie, dodatkowo uderzenia. Celem artykułu jest przedstawienie wyników pomiarów dynamicznych przeprowadzonych w dużych silosach spowodowanych różnymi przyczynami: rezonansem pomiędzy materiałem sypkim a konstrukcją silosu oraz rezonansem pomiędzy urządzeniami technologicznymi a konstrukcją silosu. Pomiary wykonane zostały w silosach zawierających granulat polimerowy, cukier oraz śrutę sojową. W przypadku silosu zawierającego granulat polimerowy efekty dynamiczne spowodowane były rezonansem pomiędzy materiałem sypkim a silosem. W silosie zawierającym cukier efekty dynamiczne spowodowane były wzbudnikiem wspomagającym wypływ materiału z uwagi na obecność kohezji. W przypadku silosu zawierającego śrutę sojową efekty dynamiczne spowodowane były wywołane pracą wybieraka i podajnika. W czasie badań pomierzone zostały przyspieszenia pionowe i promieniowe na ścianach silosów. Przeanalizowano wpływ prędkości opróżniania silosów na wielkość amplitud przyspieszeń.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top