RESEARCH PAPER
Effect of different tillage treatments to soybean on soil water store and some physical soil properties
 
More details
Hide details
1
Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Akademia Rolnicza, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
 
2
Katedra Rozwoju Rolnictwa i Agrobiznesu, Politechnika Białostocka w Białymstoku, Poland
 
 
Publication date: 2020-10-07
 
 
Acta Agroph. 2001, (53), 69-80
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Two-factorial experiment was conducted on loess soil in Czesławice Experimental Station in 1997-1999 by split-plot method in four replications. Two soybean cultivars – Aldana and Polan and five methods of soil tillage were of experimental factors. Tillage treatments included: I. conventional tillage, II. reduced tillage – without stubble operations, III. reduced to cultivator and harrow and then subsoiler application, V. reduced tillage – direct sowing of white mustard, harvest of mustard in late autumn and then deep mouldboard plough was performed, V. reduced tillage – direct sowing of white mustard then mustard was sprayed by Reglone (diquat) in spring, and finally soybean was sown by direct sowing method. Results revealed that the highest water store in every sampling time and under each cultivar was kept by soil under IV tillage treatment, less – under conventional tillage, I. while least one – under II and Ill tillage treatments. Amongst reduced tillage technologies of soil cultivation the water was stored in the soil quite well also when of V. tillage method was applied. Under Aldana cultivar soil was significantly dried than under Polan cv. Soil bulk density and total and capillary porosity did not showed larger variability in dependence on treatments applied.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ zróżnicowanej uprawy roli pod soję na zapas wody i niektóre fizyczne właściwości gleby
uproszczona uprawa, wilgotność, gęstość, porowatość
Dwuczynnikowy eksperyment przeprowadzono w latach 1997-1999 na płowej glebie lessowej w GD Czesławice metodą split-plot w czterech powtórzeniach. Czynnikami doświadczenia były dwie odmiany soi – Aldana i Polan oraz pięć sposobów uprawy roli – I. tradycyjny, II. uproszczony – bez uprawek pożniwnych, III. uproszczony – drapaczowanie, bronowanie, głęboszowanie, IV. uproszczony – po zbiorze przedplonu siew bezpośredni gorczycy, jej zbiór przed zimą i wykonanie orki przedzimowej, V. uproszczony – po zbiorze przedplonu siew bezpośredni gorczycy, która pozostaje na zimę, wiosną oprysk Reglone (diquat) i siew bezpośredni soi. Uzyskane wyniki wykazały, że istotnie najwięcej wody w każdym terminie badań i pod każdą odmianą magazynowała gleba uprawiana sposobem IV., mniej na uprawie typowej- l, a najmniej na obiektach II. i III. Pod odmianą Aldana gleba zawierała istotnie mniej wody niż pod odmianą Polan. Gęstość gleby oraz jej porowatość (ogólna i kapilarna) nie wykazywały większych zmian międzyobiektowych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top