RESEARCH PAPER
Influence of humus content on compactability of two loessial soils
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-04-30
 
 
Acta Agroph. 1999, (23), 235-243
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Proctor method was used to measure the effect of organic matter content in two types of loess soils on their compactability and on the relation between penetration resistance, moisture content, and bulk density. Increased content of humus caused a decrease of compactability of the investigated soils and a decrease of their penetration resistance in dependence to moisture content and bulk density.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ zawartości próchnicy na podatność na zagęszczenie dwóch gleb lessowych
podatność na zagęszczenie, Proctor, opór penetracji, gęstość gleby, wilgotność gleby, gleby lessowe
Wykorzystując metodę Proctora przeprowadzono badania wpływu zawartości próchnicy w dwu glebach lessowych na ich podatność na zagęszczenie, oraz na zależność pomiędzy oporem penetracji a wilgotnością i gęstością. Wzrost zawartości próchnicy w badanych glebach istotnie zmniejszył podatność tych gleb na zagęszczanie jak również wpłynął na obniżenie wartości zwięzłości w zależności od wilgotności i gęstości.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top