Analysis of the changes in the moisture of potato chips during storage using the logistic regression model
 
More details
Hide details
1
Department of Food Storage and Technology, University of Agriculture
 
2
Department of Mathematics, University of Agriculture, ul. Norwida 25, 53-375 Wrocław
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(96 - 2), 311-320
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the work was the comparison of the changes in the moisture of potato chips in standard storage conditions (temperature 20oC, (RH) relative humidity of 40-50%) and in a climatic chamber (temperature 45oC, RH 80%), as well as stating the relationship between the length of storage and the conditions mentioned above. The changes in the moisture of potato chips under storage are two-stage in character and can be described by logistic curves. Regardless of the storage conditions, water absorption by chips undergoes the same dynamics. The moisture of chips stored in a climatic chamber featured doubly higher values than that of traditionally stored chips. The rate of water absorption by stored potato chips also depends on the products properties the thickness of the potato slices and the kind of flavorings added. A relationship exits between the increase in the moisture of chips stored in the standard manner and those undergoing accelerated test conditions. Short-time storage in a climatic chamber can be useful in determining the changes in chip moisture for several months of storage under standard conditions.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Porównanie zmian wilgotności czipsów ziemniaczanych podczas przechowywania z użyciem logistycznego modelu regresji
wilgotność, czipsy ziemniaczane, przechowywanie
Celem pracy było porównanie zmian wilgotności czipsów ziemniaczanych przechowywanych standardowo (temperatura 20oC, wilgotność względna 40-50%) i w szafie klimatyzacyjnej (temperatura 45oC, wilgotność względna powietrza 80%) oraz określenie zależności między długością okresu przechowywania w wymienionych warunkach. Zmiany wilgotności czipsów ziemniaczanych podczas przechowywania zachodzą dwufazowo i można je opisać krzywymi logistycznymi. Niezależnie od warunków przechowywania absorpcja wody przez czipsy zachodzi z taką sama dynamiką. Wilgotność czipsów przechowywanych w szafie klimatyzacyjnej była dwukrotnie wyższa niż czipsów przechowywanych tradycyjnie. Tempo chłonięcia wody przez czipsy ziemniaczane podczas przechowywania uzależnione jest również od właściwości produktów grubości plasterków ziemniaka i rodzaju dodanej przyprawy. Istnieje zależność pomiędzy wzrostem wilgotności czipsów przechowywanych standardowo i w warunkach przyspieszonego testu. Krótkie przechowywanie w szafie klimatyzacyjnej może służyć do wyznaczania zmian wilgotności czipsów podczas kilkumiesięcznego przechowywania w warunkach klasycznych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top