Effect of the moisture content of biodegradable plastic obtained by the pressing method on some of its physical properties
,
 
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Agricultural Engineering, University of Agriculture
 
2
Department of Food Storage and Technology, University of Agriculture, ul. Norwida 25, 53-375 Wrocław
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(96 - 2), 301-310
 
KEYWORDS
ABSTRACT
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;A biodegradable artificial material obtained by combining potato starch with ethylene-acrylic acid copolymer was investigated. Water absorption curves were determined for samples of the plastic placed in air at 40ºC temperature and 75% and 95% humidity. The process of water absorption by samples of the biodegradable material from the 75% relative humidity of the air was described with an exponential relation, and with a linear one from 95% air humidity up to a certain critical moisture content where further absorption became exponential. An increase in moisture content of the biodegradable material caused an increase in electric capacity and decreased stress to breaking point.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ wilgotności tworzywa biodegradowalnego sporządzonego metodą prasowania na wybrane właściwości fizyczne
tworzywo biodegradowalne, skrobia, absorpcja, wytrzymałość, pojem-ność elektryczna
Badaniom poddano tworzywo biodegradowalne powstałe z połączenia skrobi ziemniaczanej i kopolimeru etylenu z kwasem akrylowym. Wyznaczono krzywe absorpcji wody przez próbki tworzywa umieszczone w powietrzu o temperaturze 40°C i wilgotności względnej 75 i 95%. Proces chłonięcia wody przez próbki tworzywa biodegradowalnego z powietrza o wilgotności względnej φ = 75% opisano zależnością wykładniczą, a z powietrza o wilgotności względnej φ = 95% zależnością liniową do pewnej wilgotności krytycznej, powyżej której dalsza absorpcja odbywała się zgodnie z zależnością wykładniczą. Wzrost wilgotności tworzywa biodegradowalnego powodował zwiększenie pojemności elektrycznej oraz zmniejszenie naprężenia w punkcie zerwania.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top