A study on the technology of extrusion cooking of mixtures with a share of everlasting pea and oat meal
 
More details
Hide details
1
Department for the Design of Production Processes, Agricultural University, ul. Skromna 8a, 20-704 Lublin
 
Acta Agroph. 2005, 6(2), 515–528
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the study was to determine the influence of the proportion of oat whole grain meal and everlasting pea for stabilizing the extrusion-cooking conditions and the physical properties of the extrudate. With the process parameters and material properties assumed for this study (temp. 145/165/120oC, moisture content 13.5%, diameter 3.5 mm) it was possible to obtain stable working conditions. Share of oat component was up to 18%. An increase of oat whole grain meal in extruded mixtures leads to a lowering of the radial expansion ratio and an increase in specific density. An inclusion of oat component changed extrudate texture only very slightly. It was observed that extrudates with a share of oat meal had very high water solubility index (WSI) and a water absorption index (WAI) of dry mass, up to 50% and 1100 % respectively.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Badania procesu ekstruzji mieszanin z udziałem lędźwianu i razówki owsianej
ekstruzja, owies, lędźwian
Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu dodatku razówki owsianej i lędźwianu na możliwość ustabilizowania warunków wytłaczania oraz wybrane właściwości fizyczne otrzymanych ekstrudatów. Wykazano, że w przypadku ekstruzji jednoślimakowej przy zastosowanych parametrach procesu tj.: profilu rozkładu temperatur cylindra 145/165/120oC, wilgotności surowca 13,5% oraz średnicy matrycy 3,5 mm udział razówki owsianej w ekstrudowanych mieszankach może dochodzić nawet do 18%. Zwiększenie w ekstrudowanych mieszankach udziału razówki owsianej powoduje nieznaczne obniżenie stopnia ekspandowania promieniowego oraz zwiększenie gęstości właściwej ekstrudatu. W wyniku przeprowadzonych analiz nie zaobserwowano natomiast znaczącego wpływu udziału tego komponentu na teksturę otrzymanych produktów. Ekstrudaty z udziałem razówki owsianej charakteryzują się bardzo wysoką wodochłonnością (WAI), dochodzącą nawet do 1100% i rozpuszczalnością ekstrudowanej masy (WSI) do 50%.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125