A study on the technology of extrusion cooking of mixtures with a share of everlasting pea and oat meal
 
More details
Hide details
1
Department for the Design of Production Processes, Agricultural University, ul. Skromna 8a, 20-704 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2005, 6(2), 515-528
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the study was to determine the influence of the proportion of oat whole grain meal and everlasting pea for stabilizing the extrusion-cooking conditions and the physical properties of the extrudate. With the process parameters and material properties assumed for this study (temp. 145/165/120oC, moisture content 13.5%, diameter 3.5 mm) it was possible to obtain stable working conditions. Share of oat component was up to 18%. An increase of oat whole grain meal in extruded mixtures leads to a lowering of the radial expansion ratio and an increase in specific density. An inclusion of oat component changed extrudate texture only very slightly. It was observed that extrudates with a share of oat meal had very high water solubility index (WSI) and a water absorption index (WAI) of dry mass, up to 50% and 1100 % respectively.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Badania procesu ekstruzji mieszanin z udziałem lędźwianu i razówki owsianej
ekstruzja, owies, lędźwian
Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu dodatku razówki owsianej i lędźwianu na możliwość ustabilizowania warunków wytłaczania oraz wybrane właściwości fizyczne otrzymanych ekstrudatów. Wykazano, że w przypadku ekstruzji jednoślimakowej przy zastosowanych parametrach procesu tj.: profilu rozkładu temperatur cylindra 145/165/120oC, wilgotności surowca 13,5% oraz średnicy matrycy 3,5 mm udział razówki owsianej w ekstrudowanych mieszankach może dochodzić nawet do 18%. Zwiększenie w ekstrudowanych mieszankach udziału razówki owsianej powoduje nieznaczne obniżenie stopnia ekspandowania promieniowego oraz zwiększenie gęstości właściwej ekstrudatu. W wyniku przeprowadzonych analiz nie zaobserwowano natomiast znaczącego wpływu udziału tego komponentu na teksturę otrzymanych produktów. Ekstrudaty z udziałem razówki owsianej charakteryzują się bardzo wysoką wodochłonnością (WAI), dochodzącą nawet do 1100% i rozpuszczalnością ekstrudowanej masy (WSI) do 50%.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top