Twin-screw extrusion cooking of mixtures with a share of oat meal
 
More details
Hide details
1
Engineering and Cereals Technology Department, Agricultural University, ul. Skromna 8a, 20-704 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(4), 935-947
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the study was to determine the possibilities of using fibre components (oat meal, wheat bran, pea hulls) to produce breakfast cereals. Counter rotating twin-screw extruder was used: barrel temp. 120/150/180/180/130oC, screw speed 72 rpm, die diameter 2x5mm and moisture content 14 and 22%. The effect of fibre component on expansion ratio, specific density, WSI, WAI and viscosity of water slurries of extrudates was investigated. Increasing the share of fibre component in mixtures decreased the radial expansion ratio and increased the specific density. The radial expansion ratio was between 10.55 and 1.58 whereas the specific density was between 139.04 and 845.28 kg m-3. There was only a little change in destructive energy necessary for multi-plane sample shearing. Extrusion caused changes in water solubility index (WSI) and water absorption index (WAI) of extrudates; it was observed that a higher content of fibre components decreased the WSI and WAI. Increasing the share of fibre component from 20 to 60% decreased the WSI from 25 to 7-10% d.b., depending on the kind of fibre component. The viscosity of water slurries of extrudates was found to be depended on the share of fibre component but not on moisture content.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ekstruzja dwuślimakowa mieszanek wysokobłonnikowych z udziałem razówki owsianej
ekstruzja, owies, otręby pszenne, okrywa nasienna grochu
Przeprowadzono badania nad możliwością zastosowania komponentów wysokobłonnikowych (razówka owsiana, otręby pszenne, okrywa nasienna grochu) w technologii ekstruzji do produkcji ekstrudatów określanych mianem „zbóż śniadaniowych”, m.in. błyskawicznych kaszek, kleików oraz dodatków kształtujących właściwości funkcjonalne żywności. W badaniach wykorzystano ekstruder dwuślimakowy przeciwbieżny stosując profil rozkładu temperatur cylindra 120/150/180/ 180/130oC, obroty ślimaków 72 obr×min-1, średnicę matrycy 2x5mm oraz wilgotność surowca 14 i 22%. Badano wpływ udziału komponentów wysokobłonnikowych na stopień ekspandowania, gęstość właściwą, WSI (współczynnik rozpuszczalności), WAI (absorpcja wody) oraz lepkość wodnych zawiesin rozdrobnionego ekstrudatu. Zwiększanie udziału komponentów błonnikowych w ekstrudowanych mieszankach powodowało obniżenie stopnia ekspandowania i wzrost gęstości właściwej. Stopień ekspandowania zawierał się w przedziale od 10,55 do 1,58 natomiast gęstość właściwa od 139,04 do 845,28 kg·m-3. Nie odnotowano znacznego wpływu komponentów błonnikowych na wartości energii niszczącej potrzebnej do wielopłaszczyznowego przecięcia próbki. Proces ekstruzji prowadził do znacznych zmian WSI i WAI; obserwowano obniżenie zarówno WSI jak i WAI wraz ze zwiększeniem udziału komponentów błonnikowych. Zwiększenie udziału komponentów błonnikowych w mieszankach z 20 do 60% spowodowało obniżenie WSI od 25% s.m. do 7-10% s.m., w zależności od użytych surowców. Lepkość pozorna wodnych zawiesin ekstrudatów zależała od udziału surowców wysokobłonnikowych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top