Bioclimatic conditions in the region of Zamość
 
More details
Hide details
1
 
 
Acta Agroph. 2005, 6(2), 529-536
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Clean water, soil and the air are the biggest wealth in the region of Zamość. On the base of measurements meteorologicals’ elements which are done on the weather-stations in Zamość, Tomaszów Lubelski, Werbkowice and on the rainfalles’ stations in Zwierzyniec and Podhajce. Phenologicals’ obserwations which are realized on the regions of Biłgoraj, Hrubieszów, Tomaszów Lubelski and Zamość are made markings on the seasons which are good for climatotherapy. The best weather conditions, which are good to recreation and to improve health in summer in the region of Zamość, are occurred in 1st decade of August and in 2nd and 3nd decade of July. In winter they are occurred in January, February and in 1st decade March.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Bioklimatyczne warunki Zamojszczyzny
warunki bioklimatyczne, średnia temperatura powietrza, pokrywa śnieżna, okres
Czysta woda, gleba i powietrze są największym bogactwem Zamojszczyzny. Na podstawie pomiarów elementów meteorologicznych wykonywanych na stacjach meteorologicznych w Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Werbkowicach i na posterunkach opadowych w Zwierzyńcu i Podhajcach oraz obserwacji fenologicznych prowadzonych na terenie powiatów biłgorajskiego, hrubie-szowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego wyznaczono okresy sprzyjające klimatoterapii. Najlepsze warunki atmosferyczne odpowiadające wypoczynkowi i profilaktyce zdrowotnej w okresie letnim na Zamojszczyźnie występują w pierwszej dekadzie sierpnia oraz w drugiej i trzeciej dekadzie lipca, a w okresie zimowym w styczniu, w lutym i w pierwszej dekadzie marca.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top