RESEARCH PAPER
Analyse of possibility of application of existing models for description of plant granular materials
 
More details
Hide details
1
Katedra Podstaw Budowy Maszyn, Akademia Rolnicza, ul. Balicka 104, 30-149 Kraków
 
 
Publication date: 2021-12-11
 
 
Acta Agroph. 2003, (83), 83–92
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Plant granular materials are of a great importance in agriculture. They are composed of grains and seeds of cultivated plants. Studying the whole structure is to be rather difficult and arduous to take, and the final results of measuring dimension are usually burdened with serious incorrectness. On the other hand estimating the propriety of a separate seed does not show the character of the whole. The contest of the article is an analysis of the possibility of using some models for description the granular structure of a plant origin. There are models of spheres close and ample packing, spheres random close packing and virtual models of granular materials by Góźdź, Pietrow and Czachor which have been under analysis. The analysis has shown limited usability of virtual model by Góźdź, Pietrow in examination on plant granular materials. Blanks in the knowledge of these media make the model impossible to use in order to create complete formal descriptions of granular materials. So in the first place all the phenomena and factors which influence the properties of these media should be recognised and testified.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza możliwości wykorzystania istniejących modeli ośrodków granularnych do opisu biologicznych materiałów ziarnistych
modelowanie struktury materiałów ziarnistych, punkty styku, powierzchnia kontaktu
Roślinne materiały ziarniste zajmują w rolnictwie bardzo ważną pozycję. Właściwości tych złożonych struktur nie są do końca poznane. Badania przeprowadzane na całym układzie są trudne i uciążliwe a uzyskane wartości mierzonych wielkości są zazwyczaj obarczone dużymi błędami. Ocena właściwości poszczególnych ziaren nie w pełni odzwierciedla charakter całości. Dlatego też do opisu biologicznych struktur ziarnistych wskazane jest stosowanie modeli. W pracy zamieszczono analizę możliwości zastosowania niektórych modeli ośrodków granularnych do opisu struktury ziarnistej pochodzenia roślinnego. Analizie poddano modele gęstego i ciasnego upakowania kul, losowego ciasnego upakowania kul oraz wirtualne modele ośrodków ziarnistych autorstwa Góździa i Pietrowa oraz Czachora. Wykazano, że w badaniach roślinnych materiałów ziarnistych najbardziej przydatny jest model autorstwa Góżdzia i Pietrowa. Luki w stanie wiedzy o tych ośrodkach nie pozwalają jednak na wykorzystanie tego modelu do uzyskania pełnego formalnego opisu materiałów granularnych. Dlatego w pierwszej kolejności należy podjąć próbę poznania zjawisk i czynników decydujących o właściwościach tych ośrodków.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125