RESEARCH PAPER
Use of neural networks for soil water retention curve parameters approximation
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrpohysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-08
 
 
Acta Agroph. 2002, (72), 79–88
 
KEYWORDS
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zastosowanie sieci neuronowych do wyznaczania wartości parametrów krzywej retencji wody w glebie
krzywa retencji, sieć neuronowa, aproksymacja
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125