RESEARCH PAPER
Application of the anisotropy of mechanical properties of bedding of grain for reduction of silo load asymmetry resulting from off-center discharge
,
 
 
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
2
Biosystems and Agric. Engng Dept., University of Kentucky, Lexington, KY 40546, USA
 
 
Publication date: 2021-03-08
 
 
Acta Agroph. 2002, (72), 49-60
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The objective of the paper was to study pressure asymmetry in a grain silo resulting from eccentric filling and discharging. The corrugated wall model silo of 2,44 m in diameter and 7,3 m high was used for the study. It was found that the anisotropy of the mass of grain resulting from off-center filling can be used for reduction of the load asymmetry resulting from off-center discharge.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wykorzystanie anizotropii właściwości mechanicznych złoża ziarna do redukcji asymetrii obciążenia wywołanej niesymetrycznym opróżnianiem silosu
ziarno zbóż, anizotropia, silos, napór
W pracy omówiono wyniki badań asymetrii obciążenia silosu zbożowego podczas niesymetrycznego napełniania i opróżniania. Badania przeprowadzono na modelowym silosie zbożowym o średnicy 2,44 m i wysokości 7,3 m wykonanym z blachy falistej. Wykazano, że do ograniczenia asymetrii obciążenia wywołanej niesymetrycznym opróżnianiem można wykorzystać anizotropię właściwości mechanicznych powstającą podczas niesymetrycznego napełniania.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top