Wybrane metody zagospodarowania osadu pofermentacyjnego. Wykorzystanie ekstruzji do przetwarzania pofermentu (artykuł przeglądowy)
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics PAS, 20-290 Lublin, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2016-04-20
 
 
Acta Agroph. 2016, 23(1), 51-65
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This review discusses the problem of management of digested sludge with the use of various methods for the management, including extrusion cooking. Extrusion cooking as a method of management of digestate can be an innovativeapproach to thistopic. Until now there have been no studies on the use of the extrusion process to convert anaerobic digestion sludge. The extrusion process plays an important role in the transformation of materials on an industrial scale. An agricultural biogas plant can produce up to several tons of digested sludge per year (depending on the size of the installation). The most common method for utilisation of this kind of material is the use thereof as a fertiliser. However, this solution requires large areas of farmland. The best methods for conversion of digested sludge are those allowing the separation of the solid part from the liquid part. One of these methods consists in obtaining pellets in the extrusion process. 
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Selected methods for management of post-fermentation sediment. The use of extrusion processing in digested sludge management (a review)
biogazownia rolnicza, osad pofermentacyjny, ekstruzja
Artykuł omawia temat zagospodarowania osadu pofermentacyjnego za pośrednictwem różnych metod, w tym ekstruzji. Wykorzystanie ekstruzji jako metody zagospodarowania osadu może być innowacyjnym podejściem do tego tematu. Nie odnotowano do tej pory żadnych badań na temat stosowania procesu ekstruzji do przekształcania osadów fermentacji beztlenowej. Ekstruzja spełnia ważną rolę w przemyśle przekształcania materiałów. Jedna biogazownia rocznie może produkować (w zależności od wielkości instalacji) blisko kilkadziesiąt ton osadu rocznie. Najczęstszym sposobem zagospodarowania osadu jest wykorzystanie go jako materiału nawozowego. Takie rozwiązanie wymaga jednak znacznej powierzchni pól uprawnych. Najlepszymi metodami do zagospodarowania osadu są te, które, pozwalają na odseparowanie części stałej od płynnej. Jedna z takich metod polega na otrzymaniu peletu w procesie ekstruzji.  Tak zagospodarowany osad, po wzbogaceniu go w mikro- i makroskładniki, może być łatwo przechowywany i z powodzeniem stosowany jako pełnowartościowy nawóz organiczno-mineralny.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top