Investigations of the mechanical properties of thermoplastic starch
 
 
More details
Hide details
1
Department of Food Process Engineering, Agricultural University, ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2007, 9(2), 423–430
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The influence of multiextrusion and processed blends composition on visco-elastic and mechanical properties of thermoplastic starch was investigated. It was observed that with glycerol percentage growth in the blend a decrease in the obtained material elasticity was recorded. The investigations showed that multiextrusion improves elasticity and mechanical strength of thermoplastic starch.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Badania właściwości mechanicznych skrobi termoplastycznej
skrobia termoplastyczna, ekstruzja, właściwości lepko-sprężyste, właściwości mechaniczne
W trakcie badań określano wpływ krotności ekstruzji oraz składu surowcowego przetwarzanej mieszanki na właściwości lepko-sprężyste i mechaniczne uzyskiwanej skrobi termoplastycznej. Stwierdzono, że wzrost udziału procentowego gliceryny w mieszance powodował spadek sprężystości skrobiowych materiałów termoplastycznych. Badania wykazały, że ekstruzja wielokrotna poprawia sprężystość i wytrzymałość mechaniczną skrobi termoplastycznej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125