RESEARCH PAPER
Comparison of grain size distribution of loess soils measured with areometric and laser methods
 
More details
Hide details
1
Department of Soil Science, University of Maria Curie-Skłodowska, Akademicka 19, 20-033 Lublin, Poland
 
2
Institute of Agrophysics PAS, Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
3
Department of Geology, University of Maria Curie-Skłodowska, Akademicka 19, 20-033 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-10-14
 
 
Acta Agroph. 2001, (56), 95-103
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Grain size analyses were performed using areometric and laser methods (with the use of Analysette 22 apparatus). Soil samples were collected from surface horizons of loess soils (Cambisols) of the Nałęczów Plateau (SE Poland). In general, the grain-size distribution data obtained with the two methods are typical for loess material: little amount of sand fraction (less than 2%), domination of silt fraction (about 65% ace. to areometric method, and 50% ace. to laser method), considerable amount of fine particles 33% and 49%, respectively), and low amount of colloidal particles (10% and about 5%, respectively). Data obtained with the two tested methods differ significantly. This conclusion argues the need for further careful studies in order to obtain better harmonisation and interpretation of grain size analysis data.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Porównanie rozkładu granulometrycznego oznaczonego metodą areometryczną i laserową na przykładzie gleb lessowych
rozkład granulometryczny, metody: areometryczna i laserowa, gleby lessowe
Oznaczenie rozkładu granulometrycznego przeprowadzono metodą areometryczną i laserową (z zastosowaniem analizatora Analysette 22). Próby pobrano z warstw powierzchniowych gleb lessowych, głównie brunatnoziemnych (Cambisols) Płaskowyżu Nałęczowskiego. Wyniki składu granulometrycznego uzyskane wspomnianymi metodami odpowiadają generalnie uziarnieniu właściwemu utworom lessowym: znikoma zawartość piasku (do 2%), przewaga frakcji pyłowej (około 65% w oznaczeniu areometrycznym i 50% – wg metody laserowej), znaczna zawartość cząstek spławialnych (odpowiednio 33% i 49%) i niewielka- koloidalnych (l0% i około 5%). Dane uzyskane opisywanymi metodami znacznie się jednak od siebie różnią. Wymusza to konieczność zachowania ostrożności przy ich porównywaniu oraz dalszej interpretacji wyników.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top