RESEARCH PAPER
Influence of use on the content of heavy metals in soils of East Poland
 
More details
Hide details
1
Zakład Gleboznawstwa, Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej, Akademicka 19, 20-033 Lublin, Poland
Publication date: 2020-06-09
 
Acta Agroph. 2001, (48), 127–132
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Studies of the heavy metals content were conducted in forest and arable soils of East Poland. The following soils of different typology and parent material (sandy formations, loams and silts) were analysed. It was found that in the horizons O and A of loamy and partly silty forest soils concentration of heavy metals is higher than in arable soils. It is mainly influenced by organic matter.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ użytkowania na zawartość metali ciężkich w glebach "Ściany Wschodniej"
metale ciężkie, gleby leśne i orne Polski Wschodniej
Badania zawartości metali ciężkich przeprowadzono w glebach leśnych i uprawnych Polski Wschodniej o różnej typologii w trzech grupach uziarnienia: utwory piaszczyste, utwory gliniaste oraz pyły. Stwierdzono zwiększoną kumulację pierwiastków, zwłaszcza w poziomie organicznym (O) a także w poziomach A gleb leśnych gliniastych i częściowo pyłowych, w porównaniu z glebami uprawnymi. Jest to wpływ przede wszystkim materii organicznej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125